maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Dorpsvisie Almkerk geen uitvoeringsplan voor gemeente Altena

16 april 2021 (door WoudrichemNet)

ALMKERK - Op de eerder door VVD Altena opgeworpen vraag waarom de gemeente Altena nog geen uitvoering gaf aan de opgestelde dorpsvisie van Almkerk, is een eenvoudig antwoord. De Dorpsraad is eigenaar van de dorpsvisie. Dat houdt tegelijkertijd in dat de gemeente niet hoeft te zorgen voor de uitvoering. 'De dorpsvisie Almkerk is er één van samen optrekken en onderzoeken wat mogelijk is', aldus B&W.

VVD Altena stelde eerder vast dat dorpsvisie werd opgesteld en 'vervolgens ergens in het gemeentehuis op een plank' terecht kwam. De partij gaf aan niet te weten waarom de dorpsvisie niet wordt uitgevoerd. 'Maar ook de dorpsraad kent de reden hiervoor niet. Dit is zeer vervelend voor de dorpsraad die veel tijd en energie heeft besteed in het opstellen van een professionele visie voor hun dorp.'

Geen juridische binding
Het college is in de beantwoording van de vragen heel duidelijk. De dorpsraad is eigenaar van de Dorpsvisie Almkerk en er bestaat voor de gemeente geen juridische binding met de inhoud. Het college schrijft: 'Het is de wens van de dorpsraad om, in samenwerking met de gemeente, partners en bewoners de in de visie beschreven ontwikkelingen uit te werken. Na het besluit zijn diverse gesprekken gevoerd met de dorpsraad over het vervolg op de visie. Deze gesprekken hadden betrekking op de dossiers sportpark, brede school en woningbouw. Zo wordt stap voor stap en op dossierniveau gebruik gemaakt van de dorpsvisie.'

Impact
Het college benadrukt dat de onderwerpen zoals die zijn beschreven in de dorpsvisie een grote financiële en infrastructurele impact op de gemeente in zijn geheel hebben. Daarom kan een, door de VVD gesuggereerde, uitvoering geen sprake zijn. 'De ruimtelijke en financiële impact, tientallen miljoenen, van de dorpsvisie is dusdanig groot dat het niet anders kan dan dat deze wordt afgezet tegen de gemeentebrede ontwikkelingen.'

Communicatie
Tot slot geeft de gemeente aan dat, mede op verzoek van de dorpsraad, afgesproken is dat deze de communicatie voor hun rekening zou nemen. 'Dit paste in de lijn van het gegeven dat de dorpsraad eigenaar van de visie is. Gezien het belang van communicatie zal kernwethouder Paula Jorritsma samen met de dorpsraad afspraken maken over de communicatie tussen gemeente, dorpsraad en de inwoners.'

Lees meer over:

Almkerk dorpsvisie
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.