zondag 5 december 2021

Alles over Altena

'Een goed plan met enkel winnaars.'

College stemt in met woningplannen RK-kerk Dussen

24 juni 2021 (door Altena.Net - redactie)

DUSSEN - Het was een heikel punt, met voor- en tegenstanders. En ervaren tegenwerking. Burgemeester en wethouders van Altena hebben nu ingestemd met de plannen om in de RK- kerk van Dussen twintig (starters)appartementen te realiseren. Onder voorwaarden weliswaar, maar niettemin met tevreden reacties als resultaat.

VVD Altena reageerde: 'Fantastisch nieuws! Mede op aandringen van de VVD Altena lijkt de kogel nu, onder voorwaarden, door de kerk te zijn. Bovendien mooi dat jongeren in de eigen gemeente voorrang krijgen. Nu: bouwen, bouwen, bouwen!'

AltenaLokaal deelt in de vreugde en 'het boerenverstand'. 'Gewoon met elkaar praten en regelen. Kijken wat wel kan in plaats van wat niet kan. Afstemmen, vertrouwen en doorpakken. De aan het college gerichte vragen van de fractie van VVD, op de achtergrond gesteund door meer partijen, over de bouw van wel 20 appartementen in de voormalige kerk, waren de aanzet om een vastzittend dossier los te trekken. Een constructief overleg met goede afspraken volgde. “Boerenverstand”  gebruiken leverde win-winsituaties op.' 

Jongeren eerst
De initiatiefnemers, Jaap Smits en Henri van der Meijden, zijn tevreden dat het plan door kan gaan. Jongeren uit Dussen en Altena krijgen daarbij voorrang voor deze appartementen. Wethouder Shah Sheikkariem stelde dat minimaal 80 procent van de appartementen eerst wordt aangeboden aan jongeren in Dussen en vervolgens aan jongeren in de gemeente Altena. Pas daarna krijgen ook kopers van buiten de regio een kans.

Monument
De rooms-katholieke kerk wordt al geruime tijd niet meer volledig gebruikt. Aangezien de kerk een gemeentelijk monument is, adviseerde de commissie ruimtelijke kwaliteit. Dat advies lag niet in de lijn van de initiatiefnemers, die tegenwerking ervaarden, en de voortgang stagneerde.

Tevreden
Mede onder druk van de lokale politiek (CDA Altena: 'Stop met twijfelen en geef toestemming voor de realisatie van de appartementen conform het voorgestelde aangepaste bouwplan.') is er dan nu een plan dat op de meeste punten aan de adviezen van de commissie voldoet, het resultaat van gestaag overleg tussen initiatiefnemers, de commissie en de gemeente.
Veel monumentale, culturele waarden worden hierbij behouden, waarbij leegstand geen optie was. Op enkele punten wordt van het advies afgeweken. Een deel van het gebouw blijft als kerk in gebruik.  

Binnenkort spreken de initiatiefnemers ook met omwonenden.

Foto VVD Altena.

Zie ook:

Lees meer over:

Dussen appartementen RK kerk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.