vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

ChristenUnie wil in Altena meer Schuldhulpmaatjes

12 november 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Er moeten meer schuldhulpmaatjes komen. En wel zo snel mogelijk. Dat was de inzet van de motie van ChristenUnie Altena, samen met Progressief Altena en SGP Altena. Deze motie werd gesteund door de volledige raad.

Door de steeds hoger wordende lasten als gevolg van bijvoorbeeld de energiecrisis dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen, met alle gevolgen vandien. Schuldhulpmaatjes gaan als vrijwilliger, zonder te oordelen, met mensen aan de slag om financieel orde op zaken te stellen.

Succesvol
Laagdrempelige ondersteuning door bijvoorbeeld ervaringsdeskundige, kan voor deze mensen het verschil maken. ChristenUnie Altena laat weten: 'Vanuit de ervaringen met “Vroeg eropaf” weten we dat snel in actie komen helpend is om zwaardere problematiek te voorkomen. Een effectieve en concrete hulpverlening in de vorm van Schuldhulpmaatje is in veel andere gemeenten, in samenwerking met kerken, verenigingen en bedrijven, al heel succesvol.'

Voortvarend
De motie draagt het college op om te onderzoeken op welke manier Schuldhulpmaatjes en/of ervaringsdeskundigen effectief kunnen worden ingezet in Altena. 'We willen dat de raad hier voor 1 april 2023 over geïnformeerd wordt zo nodig, met een financieel voorstel voor de uitvoering. Genoemde partijen gaan er vanuit dat het college de uitvoering voortvarend ter hand neemt en snel over gaat tot de werving en scholing van vrijwilligers om Schuldhulpmaatje te worden.

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.