vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

De gemeente moet alle geuite zorgen meenemen in het verdere traject.

Politiek wil meer greep op contracten met jeugdzorgaanbieders

4 oktober 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Dinsdagavond (27-09) stond de eerder uitgestelde Regiovisie Jeugdzorg op de agenda ter vaststelling door de gemeenteraad. ChristenUnie, VVD, SGP en VVA dienden hier een motie voor in. De partijen hebben 'zorgen' over de contracten met zorgaanbieders. Al voor de vakantie werden deze zorgen overigens door de bijna voltallige raad geuit.

In de motie werd het college opgedragen de pijnpunten mee te nemen in alle vervolgstappen in het lopende inkooptraject. Daarnaast moet het college voorgenomen besluiten eerst voorleggen aan de raad zodat deze de gelegenheid krijgt wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Zo houdt men  de regie op dit onderwerp. Aldus de motie.

Geen wurgcontracten
CU Altena laat weten: 'Juist kinderen en jeugd in problemen zijn gebaat bij goede en vertrouwde zorgaanbieders. De goed werkende samenwerking tussen de kleine zorgaanbieders in onze regio en gezinnen moet gewaarborgd kunnen blijven. Ouders moeten kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die aansluit bij hun identiteit, de zorg moet regio overschrijdend ingekocht kunnen worden.' Ook mogen de opstellers van de motie betreft geen 'wurgcontracten worden afgesloten' waarbij zorgcollectieven worden gedwongen om tien van de dertien zorgdomeinen aan te bieden waardoor kleinere vertrouwde zorgaanbieders buiten de boot dreigen te vallen.

Van tafel
De verantwoordelijke wethouder Wendy van Ooijen (CDA) gaf aan begrip te hebben voor de wensen van partijen om grip te houden op het dossier. Zij zegde toe dat voordat de contracten worden vastgesteld, de raad de gelegenheid krijgt om hun wensen en bedenkingen te kunnen bespreken. Daarmee werd de motie voorlopig van tafel gehaald.

Foto Mediaplein Altena.Net

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.