maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Christenunie organiseert geslaagde ‘woonavond’

30 oktober 2021 (door Altena.Net - redactie)

GIESSEN - Christenunie Altena organiseerde woensdagavond (27-10) in de Hartenjager een thema- annex gespreksavond over bedreigingen en kansen rond woningbouw in de gemeente Altena. Op de avond verwelkomde de partij een grote hoeveelheid belangstellenden. Sprekers waren wethouder Hans Tanis en Statenlid Hermen Vreugdenhil.

Anne Duizer (Christenunie) gaf een toelichting hoe burgers zelf de regie in handen kunnen nemen om woningen te bouwen. Het aanwezige gezelschap ging zo samen op zoek naar woonkansen. Dat laat onverlet dat ook de zorgen aan de orde kwamen zoals de grote toeloop van woningzoekenden vanuit de randstad, de stijgende woningprijzen, de druk op de groene ruimten in de kernen, de beperkingen vanuit wet- en regelgeving, alsook 'de stroperigheid' bij woningsplitsing en meer. Punten waar de raad en het college mee aan de slag moeten. Aldus Duizer.

Kansen
Provinciaal Statenlid (CU/SGP) Hermen Vreugdenhil zette, aan de hand van het actieprogramma ‘Nieuwe woonvormen en zelfbouw’ van de Provincie Noord-Brabant, uiteen dat er voor Altena een kans ligt om de komende tien jaar zeker zeshonderd woningen te realiseren die vraaggericht worden ontwikkeld. Duizer: 'Met andere woorden, woningen die niet door ‘de markt’ worden aangeboden, maar door bewoners zelf kunnen worden geïnitieerd en vormgegeven. Denk daarbij aan tiny houses, knarrenhoven, bejaardenhuizen 2.0, groepswoningen met zorg, meergeneratiewoningen, CPO-starterswoningen enzovoorts.' Duizer legt uit dat de woningen binnen deze woonvormen niet als kapitaalproduct wordt gezien, maar een middel 'dat voorziet in een fundamenteel recht om te kunnen wonen.'

Ruimtevraag
Mooie kansen, maar de vraag waar deze woning gebouwd kunnen worden is een reeële. Lokaties om direct aan de slag te gaan, zijn er niet. Duizer: 'Hier ligt wel een mooie kans bij de uitwerking van de omgevingsvisie Altena. In 2022 moet deze worden vastgesteld. Daarin wordt ook per dorp bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke ruimte we willen creëren.' Duizer merkt op dat deze ruimtevraag vanuit de dorpen zelf komt en aansluit bij de sociale en maatschappelijke structuur van de dorpen. 'Op die manier vergroten we de kans dat we de ruimte daarvoor krijgen vanuit de provincie.'

Foto Christenunie Altena.

Lees meer over:

Giessen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.