maandag 26 februari 2024

Alles over Altena

De bouw heeft wel te maken met meerkosten.

Bouw brandweerkazernes ligt op schema, maar wordt wel duurder

29 november 2022 (door Redactie)

ALTENA - De bouw van de drie brandweerkazernes verloopt voorspoedig. Zo laat de germeente weten. In de tussentijd deed ook de Raad van Arbitrage uitspraak over het verschil van mening over de opgelopen bouwkosten tussen de aannemer en de gemeente. Deze uitspraak is gunstig voor de laatse.

Volgens planning worden twee kazernes in week 51 van 2022 opgeleverd en worden ze daarna in gebruik genomen door de korpsen. In Almkerk en Dussen zit het werk er dan op. In Hank wordt de huidige kazerne na de verhuizing gesloopt. Vervolgens wordt het achterterrein nog ingericht zoals de wasplaats, de fietsenstalling en het straat- en hekwerk.

Feest
Na een feestelijke eerste paal in Dussen wordt in januari de opening van de kazerne in Almkerk gevierd. Als in Hank ook alle buiten-werkzaamheden zijn afgerond, sluiten de gemeente de bouw van de drie kazernes in Hank af met een feestelijke opening.

Vonnis
De aannemer heeft bij de Raad van Arbitrage voor de bouw 733.000 euro aan meerkosten en vertragingsschade geeist van de gemeente. De Raad van Arbitrage heeft de eisen van de aannemer grotendeels afgewezen, maar achtte een voor rekening van de gemeente te brengen bedrag van 175.000 euro als bijdrage in de bouwkostenstijgingen redelijk. Tevens werd een bedrag van 87.000 euro toegewezen als vergoeding van de gemeente in de door de aannemer geleden vertragingsschade.

Fout
Een deel van deze schade ontstond als gevolg van een fout in de constructieberekening voor de kazerne in Almkerk. Hierdoor moesten langere heipalen worden gebruikt en ontstond enige vertraging ontstaan. De extra kosten voor de aanschaf van de palen worden doorberekend aan de architect en constructeur.

Meerwerk
In de uitvoering bleek dat er naast diverse meevallers (minderwerk) ook enkele onvoorziene zaken naar voren kwamen waarvoor een oplossing moest worden gevonden. In goed overleg met de aannemer werden zijn gelijkwaardige alternatieven bedacht die de beoogde kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de kazernes waarborgen. Per kazerne komen deze meerwerkkosten uit op ongeveer 30.000 euro, in totaal 85.000 euro.

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Dussen Almkerk hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.