vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

Altena stelt criteria vast voor huisvesting asielzoekers

18 september 2023 (door Redactie)

ALTENA - Altena wil naast de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders ook een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers. 

Op basis van landelijke cijfers is bepaald dat de gemeente Altena tenminste 212 asielzoekers dient op te vangen voor de komende 3 tot 5 jaar.  Het college van burgemeester en wethouders is hiermee aan de slag.

Notitie
Om te komen tot de meest geschikte locatie(s) voor asielopvang zijn er inmiddels criteria vastgesteld. Deze zijn opgenomen in een notitie 'Criteria asielopvang' die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter verdere beoordeling.

Een aantal criteria dat het college voorstelt is:

  • De locatie(s) moet(en) geschikt te maken zijn voor minimaal 50 en maximaal 150 personen met eventuele uitbreiding naar 200 personen. 
  • Er wordt gezocht naar maximaal drie locaties.
  • Als er voor meerdere locaties gekozen wordt dan dient de tussenliggende afstand tussen de locaties minimaal twee kilometer te zijn. 
  • Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden om geen asiellocatie(s) te openen in de omgeving waar al grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt.
  • Asielopvang heeft geen invloed op de lokale woningmarkt
  • Als er geen voorzieningen binnen een straal van 2 kilometer aanwezig zijn, is de aanwezigheid van openbaar vervoer belangrijk. 
  • De locatie(s) zijn goed toegankelijk (te maken) middels een loop-en/of fietsroute. 

De volledige notitie in HIER te lezen.

Foto archief.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.