maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Doel is om de gevolgen van de Coronamaatregelen te verminderen.

Altena start 4 projecten om 'mogelijk kwetsbare inwoners' te steunen

3 december 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - In Altena worden de komende twee jaar vier projecten uitgevoerd om de gevolgen van de Coronamaatregelen voor 'kwetsbare inwoners' te verminderen. Er komt een pilot waarbij gezinnen elkaar ondersteunen bij de opvoeding, een aanpak om eenzaamheid bespreekbaarder te maken, cursussen om de mentale gezondheid te versterken en een initiatief rond jongerenontmoeting, leer- en studieplekken.

Door gesprekken met ketenpartners, inwoners, vrijwilligers en professionals in de gemeente zijn vier initiatieven uitgewerkt om de gevolgen van de coronamaatregelen voor inwoners met een mogelijke kwetsbaarheid te verminderen.

Gezinsondersteuning
Doel van deze pilot is om gezinnen die (tijdelijk) overbelast zijn te ontlasten en de veerkracht van ouders duurzaam te versterken door nieuwe waardevolle contacten, zodat gezinnen overeind blijven en kinderen thuis gezond kunnen (blijven) opgroeien. Ouders worden ongeveer een dagdeel per week ontlast doordat een vrijwilliger het kind opvangt en samen met het kind stimulerende of leuke activiteiten onderneemt.

Signaleren eenzaamheid
Hoe herken je eenzaamheid, hoe bespreek je het en vooral waar kun je het melden? Een brede groep inwoners, dienstverleners, verenigingsmensen, dorpsraadleden, vrijwilligers en sociale werkers en zorgverleners zijn hiervoor nodig. Er komt 'een brede startbijeenkomst' om uit al deze verschillende maatschappelijke sectoren in Altena mensen met interesse en met een voortrekkersrol te ontmoeten en met elkaar het thema eenzaamheid in Altena te praten.

Mentale gezondheid
Samen met de wijk-ggd-er, maatschappelijk werk en consulenten van OnsAltena is een cursusaanbod vormgegeven voor het versterken van mentale weerbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan een cursus ‘Angst de baas’, een cursus ‘Omgaan met verlies’ en serie cursussen gericht op familieleden en naasten van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Doel van de cursussen is het netwerk en de eigen omgeving van inwoners met een kwetsbaarheid te versterken en lotgenotencontact te bevorderen.

Jongeren
Er komt een mentorproject gericht op jongeren van 12–15 jaar. Ze gaan een eigen plek inrichten in één van de bibliotheekvestigingen onder begeleiding van een jongerenwerker.
In Meeuwen werd inmiddels een ontmoetingsplek voor de jeugd van 10 tot 14 jaar in het dorpshuis geopend. De stichting Kids United3 en stichting Dorpshuis Meeuwen sloegen de handen ineen om samen met de gemeente een jeugdhonk te realiseren.
Het slagen van de ontwikkeling van jongerenfaciliteiten is afhankelijk van eigenaarschap bij jongeren én betrokkenheid onder andere stakeholders. Daarom wordt een tijdelijke projectleider aangesteld voor een periode van 18 maanden voor circa 16 uur per week.

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.