dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

Altena heeft een 'stevige opgave' in huisvesting van vluchtelingen.

Altena staat er financieel goed voor, lokale heffingen stijgen wel

24 mei 2023 (door Redactie)

ALTENA - De financiële situatie van de gemeente Altena ziet er gezond uit. Er is een stabiele basis voor het nieuwe college om plannen en ambities uit het Bestuursakkoord door te zetten. Dit blijkt uit de Kadernota 2024 die aan de gemeenteraad is aangeboden. Het resultaat van het afgelopen jaar laat zien dat er opnieuw een bedrag aan de Algemene Reserve kan worden toegevoegd

Wethouder Hans Tanis: “We staan er op dit moment financieel goed voor en we hebben er vertrouwen in dat we dit ook in 2024 kunnen doorzetten. We werken richting de begroting van 2024 onze plannen verder uit, hoe we de ambities van het college kunnen gaan realiseren. Maar we sluiten onze ogen ook niet voor risico’s. Zo is er ook onzekerheid na 2025 op het gebied van gemeentefinanciën omdat de Rijksoverheid aan het puzzelen is met hun begroting. Dat heeft direct invloed op de financiën van de gemeente. Maar al met al hebben we een stevige basis én vertrouwen in de toekomst.”

Lokale heffingen
Hoewel in de begroting van het najaar meer duidelijk wordt over de financiële plannen van het nieuwe college, schetst het college in de kaderbrief helder wat de plannen zijn met de lokale heffingen. Hans Tanis: “Onze inzet is om de lokale heffingen slechts te laten stijgen met de inflatie.”

Geld opvang vluchtelingen
Het boekjaar 2022 sluit de gemeente af met een overschot van ongeveer 7% van de totale begroting van € 157 miljoen namelijk ongeveer € 11 miljoen. Hiervan wordt ongeveer € 5,0 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Dit komt onder andere door krapte op de arbeidsmarkt en werk dat niet kon worden uitgevoerd of worden weggezet bij bedrijven zoals aannemers. Daarnaast is van het Rijk geld ontvangen voor de opvang van vluchtelingen dat voor een bedrag van € 2,2 miljoen niet besteed is en zal worden doorgeschoven naar toekomstige jaren. Tanis: “We hebben in Altena een stevige opgave voor de huisvesting van vluchtelingen en andere speciale doelgroepen. Daarvoor hebben we het geld komende jaar hard nodig.”

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.