maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

‘Een melding van vuurwerkoverlast moet snel opgevolgd kunnen worden.’

Altena krijgt geen vuurwerkhotline

16 december 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Het verzoek van Progressief Altena een hotline in te stellen waar vuurwerkoverlast gemeld kan worden, gaat niet door. De gemeente is op de hoogte van de gemelde vuurwerkoverlast in Altena. De boa's plegen daar controle op. En wie overlast ervaart, kan dat melden via de gebruikelijke kanalen.

Het college onderzocht of een vuurwerkhotline dit jaar tot de mogelijkheden behoort. De conclusie is dat dit niet mogelijk is op een manier waarmee de burger geholpen is. 'Wij zijn van mening dat wanneer de gemeente een vuurwerkhotline inricht er sprake moet zijn een meldpunt waarbij de melding ook snel opgevolgd kan worden. Zodat er ook recht gedaan wordt aan het stukje ‘hotline’.'

Geen recht
Daarnaast zou de gemeente dit dan willen doen in
een intensieve samenwerking met politie Dongemond. Zoals in december 2019. Gebleken is dat dit voor dit jaar niet mogelijk is. 'Vanuit de capaciteit is het zowel voor politie als BOA’s niet mogelijk om de vuurwerkhotline zo te bemensen dat er snel opvolging gegeven kan worden aan een melding.'

Melden
Daarom kiest het college ervoor om de inwoner te vragen melding te doen via de gemeentelijke website of tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer. Meldingen van vuurwerkoverlast kunnen gedaan worden bij de politie wanneer er sprake is van (levens)gevaar.

Extra aandacht
De komende weken geeft de gemeente extra aandacht aan vuurwerkoverlast en het melden daarvan.

 

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.