vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Altena heeft geen mogelijkheden voor kleinschalige noodopvang asielzoekers

10 september 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Gemeente Altena heeft, op verzoek van de provincie, via een quick scan gezocht naar mogelijkheden voor kleinschalige noodopvang van asielzoekers. Het college ziet op dit moment echter geen mogelijkheden voor opvang van deze groep. Indien uit de provinciale inventarisatie extra capaciteit nodig blijkt, dan is de gemeente bereid tot overleg of er wellicht toch mogelijkheden gecreëerd zouden kunnen worden. 

Het verzoek tot inventarisatie voor opvanglocaties van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders, kwam, via de provincie, van het rijk. Deze heeft alle gemeenten verzocht om op korte termijn te inventariseren of er ruimte is

Geen locaties
Het college laat weten: ‘Wij hebben, met een quick scan, gezocht naar potentiële locaties voor kleinschalige opvang. Hierbij hebben we zowel naar ons eigen vastgoed als buurthuizen en sportvoorzieningen als naar locaties in eigendom van derden, zoals hotels, gekeken. Uit de inventarisatie blijkt dat er op dit moment helaas geen locaties beschikbaar zijn.’

Bereid tot overleg
Indien uit de provinciale, dan wel landelijke inventarisatie blijkt, dat er nog additionele ruimte nodig is, dan staat de gemeente open voor een gesprek met de provincie over het creëren van mogelijkheden. ‘Dat traject zal echter meer tijd vragen.’ Aldus het college.

Foto Altena.Net

Lees meer over:

Altena asielzoekers noodopvang
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.