dinsdag 5 juli 2022

Alles over Altena

Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie moet beter

10 juni 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Thuiswonende mensen met dementie maken over het algemeen beperkt gebruik van de beschikbare dagactiviteiten. Ook in Altena is dat het geval. Mensen met dementie hebben special zorg en begeleiding nodig. Deelnemen aan dagactiviteiten is belangrijk voor hen, maar ook om bijvoorbeeld de mantelzorgers te ontzien. De gemeente werkt samen met Oosterhout om dit te verbeteren.

In beide gemeenten zijn er signalen dat thuiswonende mensen met dementie maar beperkt gebruik maken van het huidige aanbod aan dagactiviteiten. Ook de huidige data onderstrepen dat. In Altena zijn 962 thuiswonenden met dementie, slechts 20% daarvan in beeld is bij begeleiders.

Behoeftenonderzoek
Naast het schetsen van een lokaal beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep wordt er een behoeftenonderzoek uitgevoerd naar wensen en behoeften van de doelgroep. Ook wordt de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep nader onderzocht: welke belemmeringen ervaren mensen om aan de activiteiten deel te nemen vanwege verschillen in achtergrond, cultuur of sociaaleconomische positie. Mensen met dementie of mensen die betrokken zijn bij dementie worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Alles met het doel het aanbod van activciteiten effectiever te maken.

Mantelzorgers
Naast het directe effect voor mensen met dementie heeft het ook een positief effect op de mantelzorgers. Zij hebben in de tijd dat degene voor wie ze zorgen deelneemt aan dagactiviteiten, tijd vrij om andere dingen te doen. Dat alles draagt eraan bij dat de mantelzorger het langer volhoudt. Wethouder Shah Sheikkariem: “Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. En zo lang het kan juist ook voor mensen met dementie. Het onderzoek is gericht op de behoefte van de mensen met dementie. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij. Dat hoort bij een vitale gemeente.”

Meedoen
Heeft u dementie? Bent u partner of familielid van iemand met dementie? Komt u in uw koor of sportvereniging leden met dementie tegen of verzorgt u al dagactiviteiten voor mensen met dementie? Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan contact op met Sandra Krebber, projectleider (s.krebber@gemeentealtena.nl, 0183-516 601).   

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.