woensdag 1 februari 2023

Alles over Altena

Oudendijk is geen optie voor een bedrijfsverzamelgebouw..

340 bezwaarschriften tegen komst bedrijfsverzamelgebouw Oudendijk

28 november 2022 (door Altena.Net - redactie)

OUDENDIJK - Er is grote onrust op Oudendijk ontstaan nu de gemeente Altena een vergunningaanvraag voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op Oudendijk 7 niet heeft afgewezen. Vrijdag (25-11) overhandigden betrokken Oudendijkers 340 bezwaarschriften aan de gemeente tegen de verleende vergunning.

De omwonenden Gerbrand Sterrenburg-Buijs, Nicole Dekker, Yvonne Verheijen en Jeannette Zwijnenburg (voorzitter Dorpsraad) zijn zichtbaar teleurgesteld door de verhindering van de wethouders Shah Sheikkarim en Anneloes van der Hunnik. 'Er was een afspraak gemaakt op het gemeentehuis om de bezwaren in ontvangst te nemen. De dag ervoor werd dit afgezegd omdat men een afspraak buitenshuis had.  Wij gingen ervan uit dat ze een afspraak met ons hadden.'

Tevreden
Toch overheerst bij de Oudendijkers het tevreden gevoel. “Wij zijn erg onder de indruk van de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel binnen onze kleine gemeenschap”, zegt Sterrenburg-Buijs. “Een gemeente die burgerparticipatie en dialoog met de eigen bevolking hoog in het vaandel heeft staan, kan toch niet om dit protest heen.”

Veiligheid woonkern
De grootste angst van de Oudendijkers betreft de verkeerveiligheid. De weg die door de lintbebouwing loopt is smal en er zijn nauwelijks parkeerplaatsen naast de weg. “Met de komst van een bedrijventerrein wordt de situatie nog onveiliger”, meent Zwijnenburg. “We houden nu soms al ons hart vast als er grote voertuigen rakelings langs onze schoolgaande kinderen rijden.”

Die angst is niet ongegrond, want als de plannen doorgaan vindt er een verdubbeling van het aantal loodsen plaats die straks onderdak moeten bieden aan vijf bedrijven. En dat bedrijfsverkeer zal over de Oudendijk moeten rijden.

Niet logisch
"Onbegrijpelijk dus als de gemeente niet ingrijpt", vindt Sterrenburg-Buijs. “Zeker als je weet dat een transportbedrijf dat hier vroeger gehuisvest was vanwege de verkeersveiligheid op verzoek van de toenmalige gemeente Woudrichem naar de Rietdijk verhuisde. Daarna is het perceel niet meer gebruikt. Het is dus niet logisch dat de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, in onze kwetsbare woonkern ineens een bedrijventerrein gaat ontwikkelen.”

Hoewel de gemeente voornemens is om een vergunning te verlenen aan deze projectontwikkelaar, vertrouwen de omwonenden erop dat de onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat het zeer onwenselijk is in een kleine kern te plaatsen. Het oordeel van deze commissie zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden. Tot het advies aan het College van B&W is overhandigd en er een definitief besluit ligt over het verstrekken van een vergunning, mogen er tot opluchting van de omwonenden geen werkzaamheden voor uitbreiding plaatsvinden.

Gesprek
Sterrenburg-Buijs: “Er is dus nog tijd voor de gemeente om serieus met ons als omwonenden in gesprek te gaan en ons ook te betrekken bij het nadenken over mogelijke alternatieven voor deze locatie.”

Politiek
Oudendijkers benaderden ook al de politiek. ChristenUnie , CDA, VVD en AltenaLokaal dienden inmiddels vragen in waarin ook zij hun zorgen uiten over de nieuwe plannen en de mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid. De indieners zijn vooral benieuwd of het college deze genoemde zorgen deelt.

Foto Mediaplein Altena.Net.

Zie ook:

Lees meer over:

Oudendijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.