vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Altenastaete Werkendam voldoet nog niet aan kwaliteitsnormen

23 maart 2021 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Altenastaete Thuiszorg een zogeheten 'aanwijzing' gegeven voor locatie Werkendam. De Inspectie constateerde na controles een aantal tekortkomingen onder andere op het gebied van de inzet en deskundigheid van zorgverleners en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Altenastaete, locatie Werkendam, dient nu binnen zes maanden, dat is uiterlijk 6 september 2021, te voldoen aan de gestelde normen.

De inspectie schrijft in haar rapport nog onvoldoende vertrouwen in de aansturing te hebben, het lerend vermogen en de verbeterkracht van Altenastaete. 'Ondanks de input van verschillende bronnen met kwaliteitsinformatie was er vanuit de bestuurder geen sturing op en borging van de benodigde verbetermaatregelen. Ook met de inzet van externe deskundigheid op de aansturing en de ondersteuning vanuit de raad van commissarissen zijn tot nu toe te weinig verbeteringen gerealiseerd.' Aldus de Inspectie. Altenastaete nam binnen de onderzoeksperiode serieus maatregelen en heeft de intentie om goede zorg te leveren De inspectie is niettemin van mening dat een aanwijzing 'richtinggevend en behulpzaam is' voor het realiseren van de belangrijkste normen waaraan Altenastaete nog niet voldoet.

Reactie
In een reactie op het rapport laat Altenastaete weten het ten zeerste te betreuren dat locatie Werkendam (nog) niet voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. 'De aanwijzing van de Inspectie helpt Altenastaete om op korte termijn hier wel integraal aan te voldoen. In het afgelopen jaar zijn er diverse stappen gezet om te voldoen aan de kwaliteitsnormen. Zo zijn wij met het programma Waardigheid en Trots op Locatie gestart waarin samen met alle medewerkers gewerkt wordt aan, en uiteindelijk borgen van de kwaliteitsnormen in de organisatie.'

Recent zijn er vanuit het bestuur extra stappen gezet om de slagvaardigheid van de organisatie versneld te versterken door managementondersteuning. Altenastaete wil in de nabije toekomst structureel een kwaliteitsmedewerker aanstellen.

Aansturing
Een recent aangetreden nieuwe Raad van Commissarissen gaat zorgen voor daadwerkelijke aansturing en ondersteuning. 'Altenastaete staat voor goede zorg aan onze cliënten waarin het bieden van geborgenheid, comfort, veiligheid en persoonlijke aandacht speerpunten zijn vanuit de kernwaarden: mensgerichtheid, betrokkenheid, vakmanschap en veiligheid.'

Aanwijzing
Met een aanwijzing verplicht de inspectie de instelling maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Het doel is dat de instelling zich consequent houdt aan de wet en de gestelde normen voor goede zorg. Als Altenastaete niet aan de aanwijzing voldoet binnen de gestelde termijn kan er een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving alsnog af te dwingen.

(Foto Google Streetview)

Zie ook:

Lees meer over:

Werkendam Altenastaete inspectie
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.