maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Brede school Almkerk op locatie Verlaat

23 maart 2021 (door WoudrichemNet)

ALMKERK - Als het aan het college ligt komt de brede school Almkerk op de locatie van sport- en cultureel centrum Het Verlaat. Deze locatie heeft de voorkeur boven die van basisschool d’Uylenborch samen met het tegenoverliggende evenemententerrein.

Op basis van eerder onderzoek onderzocht een extern bureau welke locatie het meest geschikt is voor de brede school: locatie Het Verlaat of d’Uylenborch. De onderzoekers keken onder andere naar inpassing in de ruimte, verkeersveiligheid en kosten. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de gebruikers van de brede school, dorpsraad, omwonenden en exploitant van het Verlaat.

Nieuwbouw
Als beste uit de bus kwam de optie van een nieuw gebouw op de plek van het huidige Verlaat. Voordeel van nieuwbouw op deze locatie is dat er naast een brede school, ook een dorpshuis en sportzaal in kunnen. Het samenbrengen van meerdere functies in één gebouw zorgt voor samenwerking, en was een wens van betrokkenen.

Door nieuwbouw op de locatie van Het Verlaat hoeven de scholen tijdens de bouw geen gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Dit geldt wel voor de gebruikers van het Verlaat, zoals kinderopvang Hoppas, de sportverenigingen en de gebruikers van het dorpshuis. Het gebouw van de muziekvereniging blijft overigens gehandhaafd.

Woningbouw
Een keuze voor de brede school op de locatie van Het Verlaat biedt op de locatie van d’Uylenborch ruimte voor verschillende typen woningen. Voor de herontwikkeling van de vrijkomende locatie voor woningbouw wordt een apart traject gestart.
Het evenemententerrein wordt op termijn verplaats. Samen met de betrokkenen zoekt de gemeente naar een nieuwe locatie.

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben blij dat we samen met alle betrokkenen tot een keus zijn gekomen. Deze ontwikkeling betekent een flinke impuls voor het onderwijs en voor Almkerk als geheel. Met een dorpshuis, nieuwe sportzaal en woningbouw investeren we in de toekomst van Almkerk.“

Extra kosten
De totale kosten voor realisatie van de brede school op de locatie van het Verlaat zijn ongeveer 11 miljoen euro. Dit is meer dan waar rekening mee was gehouden. De extra kosten komen door het toevoegen van een dorpshuisfunctie en sportzaal. Ook de keuze voor energieneutraal in plaats van bijna energieneutraal speelt een rol. De gemeenteraad wordt een voorstel gedaan hoe deze extra kosten te dekken.

(Foto WoudrichemNet - alle rechten voorbehouden)

Zie ook:

Lees meer over:

Almkerk brede school Het Verlaat
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.