vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

Kruispunt Duijlweg/Midgraaf ‘in de basis’ veilig

22 februari 2021 (door WoudrichemNet)

ALMKERK - De Duijlweg werd door de gemeente aangepast, maar het kruispunt met de Midgraaf werd er niet veiliger op, meende VVD Altena. De partij vreest dat het kruispunt juist onveiliger is geworden door de mooie vlakke weg die uitnodigt tot hoge snelheden. Het college heeft de zaak bekeken en concludeerde dat het kruispunt Duijlweg/Midgraaf in de basis een veilig kruispunt is als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Bij het asfaltonderhoud op de Duijlweg werden in het najaar 2020 aanvullend verhoogde drempels/plateaus aangebracht, werden de bermen verhard en is het wegprofiel verder visueel versmald. Het college: 'De insteek daarbij was om aansluitend aan het wegonderhoud van de Duijlweg de aanpassing van het kruispuntplateau Duijlweg/Midgraaf uit te voeren. Door uitloop van de werkzaamheden aan de Duijlweg, de noodzaak om het kruispunt open te houden als onderdeel van de vervangende route en voor de bereikbaarheid van landbouwpercelen, (oogstseizoen), is de aanpassing van het plateau Duijlweg/Midgraaf in 2020 uitgesteld.' De huidige lage drempels zijn dus nog niet aangepast.

Werkzaamheden
Rond de zomer 2021 start de gemeente met wegonderhoud aan de Midgraaf. De reconstructie van het kruispunt Duijlweg/Middag voert men voor de zomer 2021 uit. Omdat bij het wegonderhoud van de Midgraaf in 2021 het asfalt wordt vervangen, worden ook de zogenaamde bliksemschichtmarkeringen aangebracht. Deze worden dus bij het onderhoud van de Midgraaf meegenomen.

Het college legt uit dat de ter plaatse aangeplante bomen niet dienen om het zicht te beperken. Integendeel. 'Goed zicht op de andere weggebruikers is juist belangrijk, waarbij de bomen een referentie vormen voor verkeer op de kruisende weg om de snelheid van het verkeer op de zijweg in te kunnen schatten.' Zo kan relatie polderblindheid worden tegengegaan, een punt waar VVD Altena tegenaan liep.

Veilig
Het college vindt het kruispunt Duijlweg/Midgraaf in de basis een veilig kruispunt, 'zoals er veel in onze gemeente en ook daar buiten zijn. Met de maatregelen die op het kruispunt Duijlweg/Midgraaf en aantakkende wegen zijn of nog worden genomen, ziet het college geen noodzaak tot verdergaande maatregelen.'

Zie ook:

Lees meer over:

verkeersveiligheid duijlweg
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.