zaterdag 4 december 2021

Alles over Altena

Extra snelheidsbeperkingen op Middenweg/Veensesteeg

1 februari 2021 (door WoudrichemNet)

ANDEL - Het college wil extra snelheidsremmende maatregelen treffen om de verkeersveiligheid op het traject Middenweg-Veensesteeg in Andel te vergroten.

Om de periode tot aan de beschikbaarheid van een vrijliggend fietspad te overbruggen is een plan opgesteld voor aanvullende verkeersmaatregelen. De aanpak van het genoemde traject is nodig omdat  er veel vracht- en landbouwverkeer over de weg gaan die voorzien is van fietsstroken. Bovendien wordt er te hard gereden.

Maatregelen
Volgens het plan worden op negen locaties snelheidsremmende maatregelen genomen, worden de bestaande drempels aangepast om te voorkomen dat men erlangs rijdt en worden de bestaande kruispuntplateaus van de Kammetweg en Duizendmorgen aangepast. Het college schrijft aan de raad: 'Daarmee worden op een voor een 60 km/u -weg passende onderlinge afstand snelheidsremmers aangelegd, die vanwege de toegenomen 'dichtheid' bestuurders ook moeten ontmoedigen weer snelheid te maken tussen de maatregelen.'

Op tussenliggende wegvakken zonder bebouwing in de directe omgeving, worden drempels aangelegd. Op weggedeelten mét bebouwing wordt een 'sluisje' of enkele Gumacondempel (met langsgeleiders) aangelegd. De kosten van de maatregelen bedragen 100.000 euro en worden medio maart/apreil gerealiseerd.

Planning fietspad Middenweg
De gemeente werkt ook aan de voorbereiding van het aan te leggen fietspad aan de noordkant. Wat betreft de aanleg daarvan wordt nog nader onderzoek. Besluitvorming hierover en start van de aanleg wordt niet voor mei/juni dit jaar verwacht.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.