maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Lood en PFAS in leidingwater nóg schadelijker dan aangenomen

30 januari 2021 (door WoudrichemNet)

REGIO / ALTENA - Februari vorig jaar gaf CDA Altena aan zich zorgen te maken om het lood in drinkwaterleidingen. In Altena staan veel huizen en gebouwen van voor 1960. Tot dat jaar werden loden leidingen gebruikt. De partij wilde toen dat burgers zouden worden geïnformeerd hoe zij hun huis, hun verenigingsgebouw of hun kerk konden controleren op de aanwezigheid van loden leidingen. Er komt echter nog een probleem bij. De nu nog toegestane maximale concentratie van lood (én PFAS) blijkt nóg schadelijker te zijn dan eerder werd aangenomen. De normen voor lood en perfluorverbindingen in drinkwater worden daarom aangescherpt.

Toen het CDA een jaar geleden het probleem aansneed, was dat om terechte redenen: “Lood is een zwaar metaal, dat giftig is. Je wilt toch echt niet dat dat uit de kraan komt”. Uit de nu beschikbare informatie blijkt het gevaar voor de gezondheid nog ernstiger te zijn.
De nationale Gezondheidsraad adviseert daarom om de Europese Drinkwaterrichtlijn voor lood te herzien. De commissie wil op Europees niveau een verlaging van de drinkwaternorm van 10 naar maximaal 5 microgram lood per liter. Dat betekent dat in Altena meer huizen, met loden leidingen, te maken krijgen met deze nieuwe norm.
 
Onderzoek

Europees onderzoek wijst uit dat perfluorverbindingen, zoals PFAS/PFOA/GenX, zelfs al in zeer kleine hoeveelheden, bijzonder schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. ‘De nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van de European Food Safety Authority (EFSA) is +/- 50% lager dan de waarde die het RIVM tot nu toe hanteert’. Aldus Karel Thieme van Aquapeak. Maar er is meer.

Cocktail
‘Behalve zware metalen en giftige chemicaliën bevinden zich in kraanwater ook minimale restanten van medicijnen, pesticiden, hormonen, microplastics en duizenden chemicaliën. Bij elkaar vormen al deze stoffen een soort “cocktail” van onwenselijke stoffen die maar beter niet in je lichaam terecht moeten komen.’
 
Echt zuiver water
Op de vraag hoe de wal het schip kan keren, reageert Thieme: ‘Het is zeer goed mogelijk om leidingwater thuis optimaal na te zuiveren met een zogenaamd “scheidingsmembraan”. Dan krijg je werkelijk zuiver water wat je “gewoon” tapt uit een (apart) kraantje op je keukenblad.’ 

Zelf drinkt en gebruikt hij op die manier al 39 jaar echt zuiver water. ‘Heel veel mensen doen dat al. Ook in de gemeente Altena zijn er inwoners die zo echt zuiver water uit hun kraan tappen.' De vraag komt op of hier geen schone taak voor de waterleidingbedijrven zou liggen. 'Het zou natuurlijk ideaal zijn als zij deze waterzuiveringsapparatuur (die prima past in een keukenkastje - red.) als optie zouden aanbieden aan al hun klanten. Echt, meetbaar zuiver, water voor iedereen, het kán namelijk! Vooralsnog tonen deze bedrijven geen interesse. Onbegrijpelijk eigenlijk.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.