maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Raad van State: 'Beroep tegen gaswinning ongegrond'

15 januari 2021 (door AalburgNet)

ALTENA - De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep winningsplan Loon op Zand/Loon op Zand-Zuid en in het beroep winningsplan WaalwijkNoord. Beide beroepen zijn ongegrond verklaard.

De beroepen zijn aangetekend door omliggende gemeenten, waaronder de gemeente Altena, de provincie, waterschappen en belangenorganisaties. Deze partijen zijn tegen het besluit van het ministerie van Economische zaken, dat in 2018 besloot tot uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026 uit een gasveld Loon op Zand, Loon op Zand-Zuid en Waalwijk-Noord.

De gemeente is teleurgesteld in de uitspraken van de Raad van State over de gaswinning door Vermillion Energy. De partijen zijn ervan overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het aardgas af. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel, vcinsdt ook de gemeente.

Verkeerd signaal
De gemeente licht haar standpunt toe in een brief aan de gementeraad: 'Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal naar inwoners. Nederland moet duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier niet aan bij. Inwoners hebben bovendien zorgen over de veiligheid en de gezondheid: er zijn risico’s voor natuur en milieu. Bijvoorbeeld voor het grondwater, zeker in deze tijd waarbij in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling gekeken moet worden. Ook willen de partijen voorkomen
dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Inzetten op duurzame alternatieven.'

Oproep
De raad en het college van Altena hebben in de Energiestrategie opgenomen dat Altena in 2046 CO2-neutraal wordt. In de Klimaatagenda heeft de gemeente opgenomen dat men de energie die Altena  gebruikt, opgewekt moet worden uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water. In die ambitie past het besluit van de minister voor de verlenging en uitbreiding van de gaswinning zeker niet. 'We zijn dan ook teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over ons beroep hiertegen. Het houdt ons daarentegen zeker niet tegen om als gezamenlijke overheden het Rijk te blijven oproepen om samen met ons te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.'

Zie ook:

Lees meer over:

gaswinning Vermillion
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.