dinsdag 29 november 2022

Alles over Altena

Belang van de Hang bezorgd om luchtkwaliteit, sluipverkeer en meer

6 augustus 2020 (door WerkendamNet)

HANK - De dorpsgroepering Belang van de Hang uit in een brief aan de gemeenteraad zijn zorgen over een aantal zaken die leven binnen de Hankse gemeenschap. Het gaat dan over de luchtverontreiniging in het dorp, het sluipverkeer, de openstelling van het milieustation en meer. Het Belang van Hang wil met de brief niet enkel signaleren maar roept de gemeenteraad ook op tot actie en overleg.

Het Belang van de Hang wijst de raad erop eerder hun ongerustheid te hebben uitgesproken over de luchtkwaliteit in Hank. De kern ligt ingeklemd tussen de Amercentrale en de A27. De ontwikkelingen aldaar, verbranding biomassa en de verbreding van de A27 naar zes rijstroken, verontrusten menig Hankenaar. ‘Een adequate meting van de luchtkwaliteit zou de onrust kunnen wegnemen’, meent Het Belang van de Hang.  


Verkeersdrukte

Maar er is meer. ‘Afgelopen maand hebben we, in het kader van de verkeersveiligheid, overleg gevoerd met de leiding van de Kurenpolder en twee  ambtenaren van de gemeente Altena.’ Belang van de Hang besprak de door inwoners ervaren last van de verkeersintensiteit op de doorgaande wegen. De dorpsvertegenwoordigers hebben alle begrip voor de zakelijke belangen van de Kurenpolder, maar ziet de voorgenomen uitbreidingsplannen als een fragment van een groter probleem voor Hank. Namelijk het sluipverkeer, de eerder genoemde aanpassing van de A27, het toenemend landbouwverkeer en de groei van recreatie en toerisme. Belang van de Hang wil op deze punten geen hap-snapbeleid, maar streven naar een totaaloplossing van het probleem middels een integraal verkeersveiligheidsplan, gebaseerd ‘op de ontwikkelingen/aanpassingen van het wegennet vanuit historisch en toekomstig perspectief’. 

Bloembakken Kerkstraat

Ook dient de "pilot" bloembakken in de Kerkstraat, waarvoor nog geen evaluatie of einddatum bekend is, moet op de agenda. ‘Met name op de doorgaande wegen. Jachtsloot, Kerkstraat, Buitendijk en Beatrixstraat (lagere scholen) wordt harder gereden dan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Van handhaving is geen sprake’. Een treffend voorbeeld, aldus de inwoners, is de middelbare scholiere die in 6 maanden tijd tweemaal van haar fiets is gereden ‘door voortjagend sluipverkeer’. Daarom is ook extra aandacht nodig voor de verkeersveiligheid bij de lagere scholen.

Milieustraat

Inwoners van Hank maken zich eveneens zorgen over het al dan niet open blijven van de milieustraat in Hank. Het begon met het niet kunnen inleveren van klein chemisch afval, vervolgens kwam er een stop op huishoudelijke apparaten. Daarna volgde de tijdelijke sluiting omdat de gezondheid van de medewerkers niet kon worden gegarandeerd. Vervolgens kon de milieustraat niet open omdat, volgens de verantwoordelijk wethouder, de bemensing niet te realiseren was. Aansluitend werd de de tijdelijke sluiting in Hank verlengd om de openstelling van Werkendam en Giessen te verruimen. Kortom, een reeks ontwikkeling die Het Belang van Hang zorgen baart. De milieustraat moet dan ook niet gesloten blijven en worden.

Aakvlaai

Achterliggende maanden stelt de dorpsgemeenschap een toename vast van het aantal recreanten in de Aakvlaai. Met alle gevolgen vandien. De Aakvlaai is in drukke tijden een openbaar toilet en een vuilnisbelt aan het worden. Jammer dat een prachtig natuurgebied op deze manier wordt misbruikt omdat er niet gehandhaafd wordt.’ De gemeente dient zijn verantwoordelijkheid in deze te erkennen, meent Het Belang van de Hang. ‘In onderling overleg met Staatsbosbeheer dient een dialoog te worden gestart om tot een oplossing te komen.’

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.