zaterdag 4 december 2021

Alles over Altena

Gemeente kan weinig doen tegen (beschermde) wolf

12 juni 2020 (door AalburgNet)

WIJK EN AALBURG / ALTENA - Het college van burgemeester en wethouders kan weinig doen tegen de aanwezigheid van wolven binnen Altena. 'In alle eerlijkheid zien wij geen mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen tegen wolven in onze gemeente. De wolf heeft een internationaal beschermde status. Dit betekent dat de wettelijke mogelijkheden om actie te ondernemen zeer beperkt zijn.' Aldus de gemeente in reactie op vragen van het CDA.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van wolven op het Nederlandse grondgebied. In het Interprovinciaal Wolvenplan is dit beleid beschreven. 'ezien de recente aanvallen door een (waarschijnlijk zwervende) wolf op schapen in de gemeente Heusden, bekijkt de provincie Noord-Brabant samen met ZLTO, Zoogdiervereniging en de gemeente, nu hoe het beste voorkomen kan worden dat deze wolf gewend raakt om op schapen te jagen. Uitgangspunt blijft om in te zetten
op preventieve maatregelen om het gebied daarmee zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor een wolf om zich te vestigen.

Eigen verantwoordelijkheid
De belangrijkste maatregel hiervoor is een goede bescherming van vee met name in de nacht. Het college reageert: 'De bescherming van het vee is in principe een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. De provincie heeft wel wolfwerende netten beschikbaar gesteld. Volgens deskundigen zal de wolf normaal gesproken uit zichzelf in twee weken het gebied verlaten. Heeft de wolf twee weken lang geen onbeschermd vee aangevallen maar is deze nog steeds aanwezig in het gebied, dan kijken de vier partijen naar een eventuele volgende stap om de wolf te laten vertrekken uit het gebied. De provincie heeft nu in onderzoek wat er dan binnen de wettelijke kaders mogelijk zou zijn. Mocht het overigens toch zover komen dat een wolf zich definitief vestigt in Brabant dan zal de provincie een wolvengebiedscommissie instellen.'

Gevaar voor mensen
Het college achte de  kans dat een wolf mensen aanvalt is zeer gering. In Duitsland waar de wolf sinds 20 jaar leeft in dichtbevolkte gebieden is dit bijvoorbeeld nog nooit aan de orde geweest. 'De wolf is van nature mensenschuw. Maar als wolven langdurig in of nabij bebouwd gebied verblijven kan gewenning
optreden. Dat is in de gemeente Altena vooralsnog niet aan de orde omdat de wolf zich hier nog niet
gevestigd heeft.'

Schade
Schade aan landbouwhuisdieren (vermoedelijk) veroorzaakt door een wolf moet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur, gemeld worden. Dit kan bij BIJ12 via nummer 085 - 486 22 22. Een tegemoetkoming wordt verleend indien een dier met zekerheid of zeer waarschijnlijk door een wolf is gedood of verwond.

Zie ook:

Lees meer over:

wolf schapen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.