woensdag 1 februari 2023

Alles over Altena

Busterminal aan Hoofdgraaf wordt nader onderzocht

21 april 2020 (door WoudrichemNet)

ANDEL - De parkeerperikelen en de verkeersdrukte op en rond de Hoofdgraag houdt veel inwoners uit Andel bezig. VVD Altena stelde eerder ook vragen over de situatie aan het college. Deze heeft nu geantwoord. De gemeente geeft aan al langer in gesprek te zijn met Prinsentuin en Buitenhoff over zowel het parkeren als over het transferium. Met betrekking tot het transferium wordt op dit moment aanvullend onderocht welke varianten er zijn. Eind april/begin mei gaat de gemeente hierover met betrokken partijen opnieuw om de tafel. 

Wat betreft de parkeeroverlast meent de gemeente dat er onder 'normale omstandigheden' voldoende parkeerruimte is. De Prinsentuin heeft ca. acht keer per jaar een ouderavond/kijkdag op school, waarbij vanuit de school parkeerbegeleiding wordt ingezet. Incidenteel vallen activiteiten in Buitenhoff samen met een bijzondere gebeurtenis op Prinsentuin. 'Omdat het aantal parkeerplaatsen bij dergelijke (combinaties van) activiteiten soms niet toereikend is, wordt dan op de Hoofdgraaf geparkeerd. Insteek van de gemeente is dat gebruik van de Hoofdgraaf voor parkeren kan/mag voor komen, dimensioneren van de parkeervraag op de maximaal optredende belasting is ondoenlijk en die parkeerplaatsen zouden een groot deel van de tijd niet benut worden. In voorkomende gevallen dient het parkeren dan echter wel in goede banen geleid te worden. Daarover zijn najaar 2019 door de BOA afspraken gemaakt met Prinsentuin en Buitenhoff.'

Aanpak van parkeeroverlast heeft geen hoge prioriteit bij de politie. Prinsentuin als Buitenhoff hebben de taak om het parkeren bij grotere of samenvallende activiteiten in goede lijnen te leiden, zo stelt de gemeente. 'Als informatie over bijzondere bijeenkomsten in Prinsentuin of Buitenhoff beschikbaar is bij de gemeente, vinden controles door de BOA plaats.'

Busverkeer
Wat betreft de ervaren overlast door het busverkeer meldt de gemeente dat met busmaatschappij Arriva afspraken gemaakt zijn over de aanrijtijden en routes van de schoolliners. In het kort komen deze hierop neer: bussen zijn niet eerder dan 15 minuten voor begin/einde schooltijd bij de Prinsentuin; de bussen rijden niet via de Neer Andelseweg en Hoofdgraaf in de bebouwde kom naar de Prinsentuin, maar via de rotonde N322/Parallelweg/Buitenhof/ Hoofdgraaf. 'De aangegeven afspraken worden/zijn door Arriva met enige regelmaat onder de aandacht gebracht bij de chauffeurs van Arriva en onderaannemers TCR en Juijn.'

Busterminal
Hoewel een bustransferium aan de dijk eerder een best haalbare oplossing leek, heeft Prinsentuin aangegeven een transferium op die locatie niet wenselijk te vinden vanwege de loopstromen over/door het schoolcomplex. Prinsentuin wil een (nieuw) alternatief aan de Hoofdgraaf. Dit wordt onderzocht.
Het college: 'Zowel aan oplossingen aan de noordkant als aan de zuidkant zijn voordelen, nadelen en onzekerheden verbonden.' Niet alle partijen, zoals grondeigenaren en het waterschap, staan de springen om mee te werken. Naast het bestaande voorstel aan de dijk worden nu twee varianten onderzocht. Eind april/begin mei zal hierover met de betrokken partijen nieuw overleg plaatsvinden.

Lees meer over:

Hoofdgraaf parkeerdruk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.