maandag 23 mei 2022

Alles over Altena

Wormenkwekerij in Almkerk breidt ondergronds uit

29 januari 2020 (door WoudrichemNet)

ALMKERK - Na de recentelijke uitbreiding van het wormenkweek-en exportbedrijf The Dutch Nightcrawlers uit Almkerk/Uppel is directeur/eigenaar Bas de Peuter voornemens wederom fors uit te breiden.

Als gevolg van verdere expansie op de Amerikaanse markt, verkoop middels Walmarts en de schaalvergroting in de kweek van meelwormen als eiwitvervangers, liggen er plannen de kwekerij geheel ondergronds verder uit te breiden met maar liefst 5.000 m2, waarbij een geheel geautomatiseerd kweeksysteem geïnstalleerd zal worden.
Ook overname van bestaande activiteiten van kleinere wormgelieerde bedrijven en verdere vergroting van het mondiale marktaandeel in (meel)wormen zijn de aanleiding achter deze ondergrondse uitbreiding.

Weerstand
Een bovengrondse uitbreiding roep ruimtelijk weerstand op vanwege de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het plangebied. Ondergrondse uitbreiding voor (meel)wormen tijdens de opkweekperiode zorgt voor een constant klimaat zonder temperatuursschommelingen. Om die redenen gaat de sterke voorkeur uit naar deze innovatieve, ondergrondse variant.
Het bedrijf begrijpt dat de geopteerde uitbreiding fors is. Niettemin wil men rekening houden met haar omgeving en ruimtelijke claims. Met de volledig ondergrondse variant zal de ruimtelijke impact voor die omgeving nagenoeg nihil blijken.

Het College van de Gemeente Altena heeft in eerste instantie positief gereageerd op voorgenomen planvorming en zal op korte termijn de nadere planvorming beoordelen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.