zaterdag 4 februari 2023

Alles over Altena

Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten brengt advies uit aan wethouder Van Oosten

14 oktober 2019 (door WerkendamNet)

SLEEUWIJK - ALTENA: Het college van burgemeester en wethouders heeft een adviesgroep ingesteld  die zich buigt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op zaterdag 12 oktober bracht de adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten advies uit aan de wethouder Economische Zaken,Matthijs van Oosten.

De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena. Het beleid dat het college wil opstellen voor de huisvesting van deze migranten 'moet recht doen aan de belangen van de migranten zelf, maar zeker ook aan de belangen van de eigen inwoners'. De verschillende betrokken partijen werken samen om te komen tot een breed gedragen advies voor het college van burgemeester en wethouders van gemeente Altena.

Integratie
De Adviesgroep is van mening dat arbeidsmigranten in de regio een kans moeten krijgen en recht hebben op goede huisvesting. De grote voorkeur gaat uit naar huisvesting waar men integreert in de woonwijken en niet ver weg in het buitengebied of op bedrijventerreinen.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de nieuwe criteria voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De adviesgroep is breed samengesteld vanuit allerlei partijen uit de samenleving, ieder met een ander belang: vertegenwoordigers van bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, ZLTO, inwoners, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, jongeren en arbeidsmigranten.

Lees ook:

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.