woensdag 1 februari 2023

Alles over Altena

Bewoners Hoofdgraaf bang voor ongelukken en schade door (vracht)verkeer

19 september 2019 (door WoudrichemNet)

ANDEL - Diverse inwoners hebben bij het college van BenW van de gemeente Altena hun zorgen geuit over de hoge snelheid waarmee het gemotoriseerde verkeer over de Hoofdgraaf sjeest. Daarnaast zien bewoners een toename van (zwaar)vrachtverkeer en schoolbussen die ook trillingen veroorzaken in de huizen. De briefschrijvers leggen uit dat er iedere dag veel fietsverkeer en voetgangers, schoolgaanders hun weg vinden over de Hoofdgraaf. Kortom, reden tot terechte zorg.

Volgens de groep verontruste inwoners wordt het bord (maximumsnelheid 30 kilometer), door veel  automobilisten genegeerd: 'Snelheden van 60 kilometer en hoger komen veel voor. Zeker in de avonduren. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd.' In (extra) controle door de politie ziet men weinig heil: 'Controle van politie of iets dergelijks op snelheid is iets uit het verre verleden en zal maar tijdelijk effect hebben.' 

Trillingen
Ook zien de bewoners een toename van (zwaar) vrachtverkeer en (school) bussen door de straat. Het vrachtverkeer heeft voor het merendeel een bestemming bij bedrijven buiten de bebouwde kom. Van de passerende bussen gaat 95% naar Prinsentuin, de school. Veel woningen aan de Hoofdgraaf (en zijstraten) zijn niet op palen gefundeerd, waardoor ze gevoeliger zijn de trillingen die het vrachtverkeer en de bussen veroorzaken. Aldus de opstellers van de brief. 'Deze trillingen zijn zelfs waarneembaar bij woningen in de zijstraten van de Hoofdgraaf en kunnen op langere termijn schade aan woningen veroorzaken.' 

Maatregelen
De bewoners, gesteund door de dorpsraad van Andel, attenderen de gemeente op maatregelen zoals die op verschillende wegen al genomen zijn met een gunstig effect zoals rijbaanversmallingen, betonnen bloembakken en dergelijke. 'Wanneer komt de Hoofdgraaf aan de beurt? Let op, geen verkeersdrempels. Deze veroorzaken trillingen in de woningen.' 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.