woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Altena groeit en vergrijst met Nederland mee

10 september 2019 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groei
Het CBS werkt bij de cijferopstelling met de 'oude' indeling van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De cijfers zijn gebaseerd op 2018 en verder. De gemeente Altena ontstond 'pas' per 1-1-2019. Voormalig Aalburg groeit tot 2035 naar verwachting met gemiddeld 11% inwoners, Werkendam met 6,2% gemiddeld. Ook Woudrichem groeit met deze cijfers tot 2035: 6,2% gemiddeld. Aldus de prognose. Gemiddeld voor Altena is dat cijfer dan een groei van het inwoneraantal van 7,8%.

Vergrijzing
Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035.

In het gebied van de voormalige gemeente Werkendam groeit het percentage 65-plussers met 19,5% gemiddeld tot 2035. In de voormalige gemeente Woudrichem is dat 19,9% en in voormalig Aalburg 11%. Gemiddeld is de groeiprognose van 65-plussers in de periode 2018-2035 voor Altena dan 16,8%.

Voorspellen
De PBL/CBS regionale prognose 2019-2050 beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Toch zijn de cijfers altijd met onzekerheden omgeven. Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt bovendien groter naarmate er verder naar de toekomst gekeken wordt. Daarom zijn onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de regionale prognose opgesteld, waarbij de kans twee op drie is dat de gemeentelijke bevolkingsgroei binnen deze bandbreedte zal blijven.

Het blijkt dat ook als de bevolkingsgroei lager is dan verwacht, de grote steden nog steeds zullen groeien. Kleinere gemeenten aan de randen van het land zullen, als de bevolkingsgroei hoger is dan verwacht, nog steeds krimpen of vrijwel gelijk blijven in bevolkingsomvang.

  • Wie het hele verslag wil lezen, klikt HIER.

Lees meer over:

Altena inwoners prognoses
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.