vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

‘Oké FM gaat hoe dan ook door’

12 juli 2019 (door AalburgNet)

VEEN / ALTENA: ‘OKE Media kijkt met vertrouwen naar de toekomst in omroepland’. Met die verklaring kwam het nieuwe bestuur van de Aalburgse Omroep Stichting (AOS). Na de lange omroepdiscussie binnen de gemeenteraad, koos de gemeente uiteindelijk voor RTV Altena als lokale omroep. Niettemin klinkt er vanuit Veen: ‘OKE gaat door, dat staat sowieso vast.’

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op de achterliggende weken. De nieuwe voorzitter Willem Bakker is scherp: ‘Allereerst zijn wij erg teleurgesteld in het feit dat de gemeenteraad ons niet op de juiste waarde wist te schatten. Er is duidelijk gesteld dat er geen significante verschillen waren in de kwaliteit van de omroep. Men heeft niet op kwaliteit gekozen, maar koos op basis van gevoel voor RTV Altena. Dat is jammer. Wij hoopten dat de politiek naar de inwoners zou kijken en niet enkel naar persoonlijke voorkeuren. Aan de andere kant zien wij een bevestiging van ons DNA. Wij zijn geen omroep die dikke vrienden met de politiek is. Wij houden ze graag scherp met kritische vragen. Daarnaast draait onze programmering ook niet alleen maar om de politiek, wij staan sterk binnen het verenigingsleven en midden in de samenleving. Het luisteronderzoek spreekt hierin boekdelen.’

Luisteronderzoek
Dit luisteronderzoek werd eerder in twijfel getrokken door RTV Altena. Men stelde in de media dat het onderzoek, via internet afgenomen, niet representatief is en niet gedegen werd uitgevoerd en verwees de uitkomsten ‘naar de prullenbak’. Bakker: ‘Het onderzoek is niet online uitgevoerd binnen onze eigen achterban, maar met behulp van een telefonisch onderzoek op basis van een aselecte steekproef van inwoners uit het verzorgingsgebied. Het onderzoek is uitgevoerd conform de criteria voor een gedegen en representatief luisteronderzoek. Right Marktonderzoek legde hiertoe ook een onderzoeksverantwoording af.’

Bakker vervolgt: ‘Als men bij RTV Altena twijfelt aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek, zijn wij erg benieuwd naar hoe men tegenover de landelijke kijk- en luisteronderzoeken staat die op een exact gelijke manier worden uitgevoerd. Daar hangen voor landelijke partijen als RTL en Talpa grote, financiële, belangen aan vast.’

Positief
Toch ziet de omroep ook een meerwaarde. ‘De reacties zijn hartverwarmend. De politiek in Altena weet ons kennelijk niet te vinden, maar de burgers wel gezien de talloze e-mails en honderden reacties op social media. Het luisteronderzoek in praktijk. Maar ook de petitie die meer dan 1200 keer is ingevuld, de mensen die voor ons op de publieke tribune zaten: het laat zien hoe sterk onze omroep in de samenleving staat. Dat is uiteindelijk voor wie en waar we het voor doen.’

OKE Media reageert scherp op de ‘voorzichtige’ feestvreugde bij RTV Altena op de gunning vanuit de gemeente. Bakker: ‘Ik zou mij vooral zorgen maken om de lokale verankering. Gelet op de felle reacties die men via de eigen kanalen krijgt, denk ik dat er nog veel werk is om voet aan de grond te krijgen bij de inwoners. Men weet nu immers maar 4% van de bevolking te bereiken. Daar zou ik de focus op leggen.’

Toekomst
Ondertussen is de Aalburgse Omroep Stichting druk bezig met nieuwe plannen. ‘Er zijn bestuurswisselingen geweest en worden gesteund door de mensen die achter ons staan. OKE FM is sterker dan ooit. Ook zonder politieke steun. De inwoners verdienen een sterke en kwalitatieve streekomroep die altijd meer effect en kwaliteit kan bieden dan een klein lokaal initiatief.’

Voorzitter Willem Bakker voorspelt dat de laatste aflevering rond de omroependiscussie nog niet is geweest. ‘Wij hebben het volste vertrouwen dat het Commissariaat voor de Media dit advies zal overwegen en ook de toekomstplannen voor de streekomroep hierin betrekt in combinatie met onze achterban. De gemeente Altena gaf slechts een advies, dit is nog geen besluit. Het Commissariaat voor de Media komt ongetwijfeld met een eerlijk en rechtvaardig besluit. Zij zullen ons wel op de juiste waarde weten te schatten.’

Bommelerwaard
Afgelopen week werd ook bekend dat de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel onveranderd achter hun omroep staan. “We hebben een bijzonder prettig gesprek gehad met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Zij hebben het volste vertrouwen in ons en ondersteunen en faciliteren ons volledig. Ook als wij niet in Altena de zender worden, kunnen wij onze uitzendingen voor de Bommelerwaard blijven doorzetten. Daar zijn wij hen meer dan dankbaar voor. Hierdoor is onze toekomst sowieso veilig gesteld. We gaan dus altijd door!’, stelt Bakker.

Ook wordt inmiddels nagedacht over een plan B als het Commissariaat voor de Media de Aalburgse Omroep Stichting niet aanwijst als omroep in Altena. “Wij zullen er alles aan doen om onze luisteraars in Altena niet teleur te stellen. We hebben hier al mooie plannen voor, maar daar kunnen we nu nog niet veel over zeggen’, besluit Willem Bakker.

Foto redactie Aalburg.Net

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.