Sunday 26 September 2021

Alles over Altena

Boeren in Altena actief aan de slag met weidevogels

29 april 2019 (door AalburgNet)

ALTENA - Ongeveer 50 boeren van Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch stellen vanaf 1 april het maaien van een aantal percelen uit. Dit doen de boeren om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs te vergroten. Op basis van waarnemingen in het veld zijn de percelen geselecteerd.

Deze zogenoemde rustperiode loopt van 1 april tot en met 1 juni maar kan langer duren als er nog gebroed wordt. Kruidenrijke percelen en randen worden ook niet gemaaid totdat de kuikens uitgevlogen zijn. Een deel van de boeren rijdt dan ruige mest uit in plaats van drijfmest.

Plasdras
Gebiedscoordinator Meeuwis Millenaar uit Dussen: ‘Het inlassen van een rustperiode is niet de enige maatregel die boeren nemen om weidevogelstand te vergroten. Begin dit jaar zetten we met 10 pompen plasdrasgebieden onder water. Met een plasdraspomp wordt het water uit de sloten het weiland opgepompt. Hierdoor komt er een laag van vijf tot vijftien centimeter water op het land te staan. Er ontstaat zo een losse bodem waar weidevogels makkelijker hun voedsel zoals insecten, larven en wormen uit kunnen halen.’

Agrarische natuurbeheer
Agrarische natuurvereniging Altena-Biesbosch zet zich in voor 700 hectare weide en akkervogelbeheer in Altena. De vereniging telt zo’n 300 leden waarvan 125 agrarische leden die aan agrarisch natuurbeheer doet.

Meer weten: meeuwis.millenaar@telfort.nl

(Foto Mediaplein Altena.Net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.