maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

Samenwerkend ALTENA: regioplatform voor en door ondernemers

1 april 2019 (door AalburgNet)

ALTENA - Stichting B2B-platform Ondernemend Altena en Bedrijven Kring Altena (BKA) gingen met elkaar de puzzeltocht aan naar een regiobrede samenwerking met Altena 2020 in het vooruitzicht. Het spontane collectief kende twee pijlers: enthousiasme en eenvoud. Geen ingewikkelde constructies, maar enkel samenwerken waar zinvol. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien wordt, samenwerken positief is en rendement oplevert.

Bij het idee haakten inmiddels vier partijen aan. Samenwerkend ALTENA is zo de optelsom van B2B-platform Ondernemend Altena, Bedrijven Kring Altena (BKA), Altena Kennispoort en Werkendam Maritime Industries (WMI).

Binnen Het Land van Heusden en Altena zijn diverse platforms van en voor ondernemers die regionaal werken, waar ieder sterk is op eigen terrein. De vier genoemde verbanden sloegen de handen ineen waardoor een breed regionaal netwerkplatform is ontstaan dat een substantiële groep lokaal / regionaal / internationaal werkende ondernemers omvat.
Genoemde  partijen brengen binnen het nieuwe samenwerkingsverband hun competenties in met een eenvoudige taak: vooral (blijven) doen waar je goed in bent. Met dit verschil: de eigen specialiteit wordt ook ingezet voor het collectief: Samenwerkend ALTENA.
De vier partijen worden gekoppeld door een periodiek overleg met de vier voorzitters / afgevaardigden. Vanuit dat ontmoetingsmoment communiceert ieder met de eigen achterban c.q. netwerk op momenten wanneer dat gewenst is. Het platform van deze vier is tevens het aanspreekpunt voor de overheid en anderen.

Ondernemershuis
Ondernemend Altena, BKA, Altena Kennispoort en WMI (opgeteld Samenwerkend ALTENA) begonnen eerder hun samenwerking met het uitzetten van een ondernemersenquête rond arbeidsmigratie in de regio. De uitkomsten werden aangeboden aan de wethouders van de voormalige gemeenten.
Het tweede actiepunt is het Ondernemershuis voor Altena. Ook bij dit icoonproject van BKA werd aangehaakt. De gemeente Altena en OV Aalburg schoven inmiddels aan bij de 'bouw van het huis'. Ook andere ondernemerspartijen zijn van harte uitgenodigd mee te werken aan dit dossier. 

Samenwerken
Samenwerkend ALTENA is een collectief van ‘dichtbij’, van ondernemers voor ondernemers. Wie als ondernemersgroep wil participeren in het groeimodel van Samenwerkend ALTENA is welkom. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien én positief gesteund wordt.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.