Thursday 23 September 2021

Alles over Altena

Oude komborden gemeenten zijn te koop

1 februari 2019 (door WerkendamNet)

ALTENA - Het college van B&W heeft besloten op de nieuwe komborden voor alle kernen de officiële naam, de dialectnaam en gemeente Altena te gaan vermelden. Wie een 'oud' kombord wil, kan deze aanschaffen voor 25 euro. Mocht er meer belangstelling zijn dan worden ze verloot. CDA Altena lanceerde eerder dit idee.

In de gemeente Altena staan circa 190 komportalen met daarin de naam van de gemeente en de plaats. In een beperkt aantal komportalen (circa 10 stuks) is ook de naam van de plaats in dialect opgenomen. Verder bevatten de komportalen informatie over het snelheidregime, de wegsleepregeling en dergelijke.

Omdat veel komportalen flink beschadigd zijn en er diverse borden al verdwenen zijn, is besloten alle komportalen te vervangen. Bovendien vindt de gemeenteraad het belangrijk dat alle komportalen er hetzelfde uitzien. De bestaande borden zijn overigens door de gemeente inmddels overal verwijderd.

Het kan nog wel een aantal maanden duren eerdat de gemeente gaat plaatsen. De aanbesteding voor de levering is nog niet gedaan. 

Selectie goede doelen
De opbrengst van de verkoping wordt ter beschikking gesteld aan een goed doel uit de gemeente. Inwoners kunnen via peiling dit doel kiezen uit drie door college te selecteren doelen. Binnenkort wordt de gemeenteraad via een zogeheten raadsinformatiebrief geinformeerd.

Van ieder dorp wordt één oud kombord aangeboden aan het dorpshuis in die plaats.

Aanvragen van oude komborden kan via de website van de gemeente Altena.

Lees meer over:

goede doelen dorpshuis komborden
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.