zaterdag 2 juli 2022

Alles over Altena

'Renovatie' Jannezandse brug onder druk uitgesteld

8 oktober 2018 (door WerkendamNet)

HANK - 'Renovatie' of 'sloop'. De meningen zijn verdeeld. Had het college van Werkendam eerder besloten de brug te 'renoveren', Archiefkring Hank legt de vinger op de zere plek en toont aan dat de brug 'gesloopt' gaat worden. Door de ontstane druk vanuit de Hankse gemeenschap - en in het kielzog politieke partijen - besloot hetzelfde college vanmorgen (8-10) de 'renovatie' uit te stellen. Deze zou - zonder tegengas - vandaag ook zijn begonnen. Het oorspronkelijke plan, gaat terug naar de tekentafel.

Wethouder Van Oosten: “Wij willen het bruggetje Jannezand in ere herstellen en hebben daar een aanzienlijk bedrag voor beschikbaar gesteld. We willen daarmee recht doen aan het historisch belang van de brug. Daarmee hebben we als college en inwoners allemaal hetzelfde doel voor ogen. Nu een groep inwoners van Hank voorstander blijkt van een andere manier van restaureren gaan we samen in gesprek. Als deze andere manier van restaureren ook een andere manier van ontmantelen betekent, staan wij daar in principe voor open en stellen we de geplande werkzaamheden voor nu even uit.”

Wat speelt er?
Archief*Kring Hank legt het uit: 'Vandaag gaat iets onomkeerbaar gebeuren met de brug. Het onderstel zeg maar het rijgedeelte wordt losgesneden van de bovenbouw en verdwijnt in de schroot bak. Hoezo herstellen. Dat noemen jullie renovatie!! Wat krijgen we terug: De bovenbouw wordt geschilderd (om er cosmetisch nog wat van te maken en deze zetten we boven op de moderne brug uit de Noordwaard. Dat noemen ze in Werkendam renovatie? O ja Otto (Van Breugel - CDA - red.) vol blijven houden dat het een renovatie is hoor!! Wat wij als Hankenaren graag zouden willen zien is dat de brug echt gerenoveerd wordt. Maar daar heeft Werkendam geen geld voor over en komen ze met dit hapsnap plan. Ben toch eens realistisch: Wat voer je nou eigenlijk voor HERSTELWERKZAAMHEDEN uit?? Het beste gedeelte van de brug, de vloer is in prima staat en gaat de schroot bak in!! En dat je dan ook de mensen van Hank nog feliciteert met de start van de sloopwerkzaamheden in plaats van renovatie, zoals beloofd, kan wel eens een averechtse werking krijgen. Onze Facebook pagina gaat dit straks allemaal filmen zodat iedereen kan zien (en begrijpen) dat de brug (onze brug) van Jannezand reddeloos verloren is. Wij willen gewoon onze historische brug terug zoals hij was en niet een silhouet dat er nog een beetje op lijkt. Wij willen straks weer voelen en terugdenken aan de tijd dat onze ouders na hard zwoegen in de polder deze brug overliepen op weg naar moeder de vrouw en de kinderen. En juist dat gedeelte gaat de schrootbak in. Voor de bovenbouw hebben we een goedkoper alternatief. We hebben hier in Hank hele goede carnavals wagen bouwers, die voor een habbekrats een mooie brug namaken van papier-maché, want als het Werkendam toch alleen maar bedoeld is om ons een silhouet terug te geven dan kan dat goedkoper. Dan kan de rest dus ook de schrootbak in.'

Geschiedenis
Op Facebook publiceerde de vereniging eerder de geschiedenis van de inmiddels lokaal beroemde brug. Louis de Bot schrijft: 'De brug werd gebouwd in 1930 met als eerste doelstelling dat de landbouwproducten van polder Jannezand N.V. sneller en goedkoper van de polder konden worden afgevoerd. Voordat deze brug er kwam moest alles per boot, aken, schouwen en klippers, naar het haventje van Hank gevaren worden om daar gelost te worden. Tijdrovend en duur. Een fijne bijkomstigheid was dat de landarbeiders uit Hank en omstreken niet meer de gehele week op de polder moesten blijven. Want ook al lag Hank heel dicht bij en kon men de Kerkklok horen luidden het was vanaf de Rattenkeet altijd nog 1,5 uur roeien naar de haven. Soms met sterke stroming tegen. Dus bleef men liever op de polder in de soms smerige keten en tussen de ratten.

Op het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de brug door de geallieerden dikwijls onder vuur genomen in de veronderstelling dat hij een belangrijke schakel was tussen de Duitse troepen. In januari 1945 kreeg hij de nekslag en werd de brug verwoest. In 1946 kwam er een geheel nieuwe brug. Dus historisch bezien is deze brug nog geen eens zo oud.
In 1969 werd de Oostkil afgesloten en kwam de functie van ophaalbrug te vervallen. Vanaf dat tijdstip keek er niemand meer naar om want om Jannezand te bereiken kwam er een nieuwe betonnen brug 100 meter verder in de Oostkil. In de jaren ’90 vond bijna iedere rechtgeaarde Hankenaar dat deze brug behouden moest blijven, maar de armlastige gemeente Dussen had geen geld om de brug op te knappen, dus liet men hem over aan alle natuurelementen.
Het verval begon echter dusdanige vormen aan te nemen dat zelfs Werkendam het er over eens was dat er iets moest gebeuren. In 2008 kreeg de brug dan ook het predicaat ‘Gemeentelijk monument’. Je zou dan zeggen dan moet er iets gebeuren als jezelf een bouwwerk tot gemeentelijk monument verheft. Maar er gebeurde niets. In datzelfde jaar heeft de Archief Kring samen met de gemeente een plan opgesteld om de brug grondig te renoveren. In 2008 kwamen we op een kosten begroting van 435.000 euro. Maar ook dat plan verdween in de onderste lade ergens op de bovenverdieping van het gemeentehuis in Werkendam. Nu 10 jaar later is het verval zodanig dat repareren/restaureren onmogelijk is geworden. Met een budget van 205.000 euro, dus ruim de helft minder dan 10 jaar geleden deze brug opknappen is een illusie. Temeer omdat de tand des tijds in die 10 jaar nog meer heeft toegeslagen.'

Wat is nu de bedoeling?
'De brug wordt met een grote kraan van de pijlers gelicht en op schragen gezet op de kant. Daar wordt hij gestraald en geschilderd. Dan worden de pijlers, die helemaal verrot zijn, eruit getrokken en de bruggenhoofden gesloopt. Op de plaats van de bruggenhoofden komen nieuwe heipalen en nieuwe bruggenhoofden. Maar dan komt het: Op deze bruggenhoofden komt een moderne brug te liggen die overgehouden is uit het project de Noordwaard. En dan om de geschiedenis maar in zijn geheel te verkrachten zet men op deze brug de geverfde Jannezandse brug. Je gaat na renovatie van de Eifeltoren deze toch ook niet op een ponton plaatsen? Dan nog afgezien van het feit dat er nog steeds geen duidelijk plan is over de toegangswegen want aan de ene zijde van de brug is de gemeente geen eigenaar van de grond en moet men toestemming krijgen van de rechthebbende. De brug zou een onderdeel worden van een fietsroute langs de Bleek, maar deze is gecanceld zodat de brug er straks alleen maar ligt zonder één enkele functie. Want zelfs de hefinrichting kan niet meer gerepareerd worden.
Dit alles overziende en met een gewone Hankse realiteit alles onder ogen ziende vinden wij dat men het geld beter kan besteden. Wij hebben dan ook gepleit om de Vier Banse Sluis te restaureren, want ook deze is in zeer slechte staat. Maar het is wel het oudste gemetselde bouwwerk van Hank (1699), dus historisch erfgoed. Voor deze sluis is er ook wel wat geld gereserveerd maar dat is zoals bij de brug ook weer onvoldoende. Wij vinden dan ook hevel het geld van de Jannezandse brug over naar de sluis en doe dan één ding goed. Nu krijgen we twee halve gerestaureerde monumenten waar de komende jaren toch weer geld naar toe zal moeten. Of de nieuwe gemeente Altena daar toe bereid is nog de vraag. We krijgen straks met gemeenteraadsleden te maken die beiden objecten nog geen eens weten te liggen, laat staan dat ze voor zo iets nog geld beschikbaar stellen. En dan hebben wij als Hank helemaal niets meer.' Aldus Archief*Kring Hank.

(Foto's Archief*Kring Hank / Christian Alderliesten)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.