dinsdag 9 augustus 2022

Alles over Altena

'Huisvesting arbeidsmigranten Veldstraat van de baan'

4 mei 2018 (door AalburgNet)

WIJK EN AALBURG - 'Eigenaren zien af van plan "huisvesting arbeidsmigranten" in het  pand Veldstraat 16a te Wijk en Aalburg.' Zo luidt de kop van de brief die de bewonersgroep van de Veldstraat heeft opgesteld.

In de afgelopen periode onstond veel onrust in de Veldstraat vanwege de voorgenomen plannen om aan 25 à 30 arbeidsmigranten op één locatie huisvesting te bieden. Tijdens de themabijeenkomst ‘huisvesting arbeidsmigranten’ in het dorpshuis in Veen, zegde burgemeester Naterop toe eerst nieuw beleid te zullen maken en tot die tijd geen besluiten te zullen nemen over initiatieven  en/of vergunningsaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels is er een vervolg.

Opgelucht
Op 30 april vond een overleg plaats met een vertegenwoordiger van de eigenaren van het pand Veldstraat 16a en het bewonerscollectief van de Veldstraat. De bewoners schrijven: 'Het was een constructief overleg waarbij beide partijen naar elkaar hebben geluisterd. Naar aanleiding van de argumenten en de in de afgelopen weken ontstane commotie hebben de eigenaren besloten om af te zien van het voornemen arbeidsmigranten te huisvesten op deze locatie.'
De eigenaren vroegen het bewonerscollectief op hun beurt mee te denken over mogelijke alternatieven. Afgesproken is om dit gezamenlijk te doen, waarbij gekeken wordt naar een sociaal maatschappelijk plan. De brief besluit: 'Dat betekent dat ‘de angel’ er uit is en de buurt opgelucht adem kan halen.'

Voorbarig
Ondertussen staat de eigenaar, Patrick Burgers, nog steeds achter het plan. In Het Kontakt meldt Burgers de bewonersbrief voorbarig te vinden. 'Arbeidsmigranten vestigen aan de Veldstraat blijft ons eerste plan, want ik denk dat daar behoefte aan is. Maar we hebben de omwonenden wel gevraagd mee te denken over alternatieven, waar minder weerstand tegen is. Ik wil dat mijn pand ontwikkeld wordt. Zolang het niet ontwikkeld wordt, blijven er vanuit ons plannen komen en die zien zij wellicht niet zitten.'

Zie ook:

Lees meer over:

Veldstraat arbeidsmigranten
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.