vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Soep tuintegeltax wordt niet zo heet gegeten...

1 augustus 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - Afgaande op wat via social media gedeeld werd, bleek in de peiling een massaal 'nee' uit. Nog niet de helft van de stemmers is tegen, maar dat geldt ook de voor-stemmers

45% van de mensen die reageerden op de minipeiling van Altena.Net is faliekant tegen een mogelijke tuintegeltax. Het deed de gemoederen in Altena hoog oplaaien. 34% vindt het prima en voor 21% van de reageerders maakt het niks uit. In totaal kwamen op de redactie 296 reacties binnen.

Nu valt er van alles af te dingen op de representativiteit van deze getallen, wel geven ze een beeld. Feit is dat de ontstane indruk op social media dat 'zo'n beetje iedereen tegen is', te gekleurd blijkt. Weliswaar is een meerderheid tegen, maar van een 'massaal neen' is regiobreed geen sprake. Globaal vindt een derde de tax zelfs prima als dat wateroverlast terugdringt.

Nuances

Wie de straat opgaat, hoort ook reacties van mensen die snappen dat maatregelen tegen de wateroverlast nodig zijn. En dat de tuintegeltax een manier is uit een langer rijtje van opties. Mensen die dan ook geen bezwaar hebben tegen een eventuele invoering. Het laat onverlet dat men zich ook hardop afvraagt of de tax wel haalbaar en controleerbaar zal zijn. Kortom, nuances in de discussie zijn zeker te vinden. 

Het AltenaNieuws wijdde vorige week er nog een voorpaginaartikel aan vanuit de pen van Lies Schreuders. Ook daar viel de nuance te lezen. Ook daaruit blijkt dat de taxsoep niet zo heet gegeten wordt, als hij wordt opgediend. Als dat al gebeurt...
Het zijn immers plannen uit een heel pakket en het onderdeel tuintax, als dat voorstel er al komt, moet dan nog een lange politieke weg afleggen. 

De cijfers

Mensen konden reageren op de peiling via Aalburg.Net, of Werkendam.Net of Woudrichem.Net, al gelang de woonplaats. A. 'Prima, als dat de wateroverlast terugdringt. B. Nee, ben faliekant tegen. C, Maakt mij niets uit.

Totaal % Aalburg Werkendam Woudrichem
A. Voor de tax 33,79 35,52 31,68 34,09
B. Tegen de tax 44,59 42,05 48,52 43,18
C. Maakt niets uit 21,62 22,43 19,80 22,73

Lees meer over:

Altena tuintegeltax
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.