zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Idee 'tuintegeltax voor Altena' houdt gemoederen flink bezig

19 juli 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - De media staan er inmiddels bol van en besteden ruim aandacht aan - wat is gaan heten - de 'tuintegeltax' in Altena. Anderen twitteren volop of roepen via Facebook over de plannen om de rioolheffing facultatief te verhogen. Plannen, want besloten is er nog niks. De drie wethouders van Aalburg, Werkendam en Woudrichem presenteerden hun Beleidsvisie riolering en water en daar is de 'tuintegeltax' een onderdeel van. Kort gezegd is de gedachte achter het plan: heb je veel tegels of beton in je tuin en minder groen, dan wordt minder hemelwater afgevoerd en betaal je meer. Ondertussen holt Aalburgs wethouder Pim Bouman (foto midden) van microfoon naar camera, van journalist naar microfoon en terug...

Feit is dat ook Altena te maken heeft met overvloedige regenval, volgelopen rioleringen en op diverse plekken onvoldoende waterberging voor dat soort extreme situaties. In 2015 bijvoorbeeld hadden plaatsen als Nieuwendijk en Werkendam te kampen met de gevolgen van extreem veel regenwater. Maar ook elders in de regio stonden kelders en huiskamers blank. Sinsdien werken de Altena-gemeenten, evenals het Waterschap, hard om (extra) maatregelen te treffen. In dat licht moet ook de voorgenomen 'tuintegeltax' gezien worden. 

Extremer weer
De wethouders schrijven in hun beleidsvisie: 'De afgelopen jaren is het gebied een aantal maal getroffen door zeer heftige buien. Helaas zal dit in de toekomst niet anders zijn. De weersomstandigheden worden extremer, waarbij de temperaturen hoger worden en de buien zwaarder. Wateroverlast kunnen we echter nooit helemaal voorkomen, maar we proberen het wel zo veel mogelijk te beperken. Daar hebben wij ook de inwoners bij nodig.'

Rioolheffing
De wethouders willen in de toekomst de rioolheffing koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlak. Zo creëren zij meer bewustwording bij de lozer/vervuiler, is de denklijn. 'Dat sluit aan bij onze doelstellingen rondom klimaatbestendigheid. De eigenaar en/of gebruiker heeft hiermee zelf invloed op de hoogte van de heffing door zijn gedrag aan te passen. Op dit moment betekent dit nog een te grote administratieve belasting met naar verwachting zeer hoge uitvoeringskosten, maar in de toekomst komen hiervoor wellicht betere mogelijkheden. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied.'

Discussies
Ook zijn er discussies over de insteek van de tegeltax. Velen zien dit als 'straffen'. Beter is het gewenst gedrag (meer groen) juist te belonen. Sommigen vinden het een lastenverzwaring, anderen twijfelen weer over de haalbaarheid van de handhaving: hoe controleer je de oppervlakte groen/tegels?. Een suggestie op Twitter: 'Gewoon tijdens de WOZ-ronde het aandeel groen schatten of via luchtfoto's het aantal m2 begroeiing vaststellen.' Probleem is ook de betaalbaarheid, menen velen.
Wethouder Pim Bouman in de media: 'De nieuwe gemeenteraad van Altena moet beslissen of het plan een officieel voorstel wordt waarover gestemd kan worden. Het debat moet burgers bewust maken van hun verantwoordelijkheid als tuinbezitter.'

De 'tuintegetlax' is inmiddels een hot item in de media. Omroep Brabant, regionale en landelijke kranten berichtten erover. NPO Radio1 Dit is de dag stond stil bij het fenomeen 'tegeltaks' en de VARA (Vroege Vogels) schreef over de plannen in Altena. Het landelijke NOVUM-nieuws had de tegeltax op de radio als item.  

  • Wie de Beleidsvisie riolering en water wil lezen KLIKT HIER

(Foto boven Altena-gemeente - midden Aalburg.net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.