maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Gemeente Werkendam ziet risico's en kansen bij verbreding A27

19 mei 2017 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder leeft binnen de gemeente Werkendam. Arne Schouten, beleidsmedewerker verkeer en vervoer, is daar het interne aanspreekpunt als het over de verbreding gaat. Waar heeft hij zoal mee te maken?

Hoe kom je in je werk in aanraking met de verbreding van de A27?
‘Als beleidsmedewerker verkeer en vervoer ben ik binnen de gemeente Werkendam aanspreekpunt voor de A27. Zo neem ik bijvoorbeeld deel aan het ambtelijk overleg over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Vragen van inwoners over de A27 komen bij mij terecht. Het gaat hierbij niet alleen om vragen over de verbreding, maar bijvoorbeeld ook om klachten over wegafsluitingen of het melden van gaten in het asfalt. Dit laatste geef ik dan weer door aan Rijkswaterstaat.’

Wat is de connectie van de gemeente Werkendam met de A27?
‘Als gemeente pleiten we al jaren voor de verbreding van de A27. Elke ochtend en avond staan er files voor de Merwedebrug. Er staan vaak files op onverwachte momenten. Voor ons is de verbreding dan ook van essentieel belang. Het is zaak om nu al na te denken over de mogelijke risico’s en kansen die samenhangen met dit project. Een van de kansen is bijvoorbeeld dat we in Hank een laag viaduct een hogere doorrijhoogte willen geven. Het zou mooi zijn als we dit kunnen combineren met de ombouw van de A27. Een punt van zorg is het plan voor de fietsoversteek bij aansluiting De Tol. Wij vinden dat het verwijderen van de verkeerslichten daar de veiligheid van fietsers niet ten goede komt. Hierover zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek.’

Welke issues spelen er nog meer voor jullie?
‘We maken ons zorgen over de geplande rotondes bij de op- en afritten van de A27 in onze gemeente. Voor de verkeersveiligheid is dit natuurlijk fijn. Maar voor de grote vrachtwagens die van de A27 komen en vervolgens zo’n rotonde driekwart moeten rondrijden is dat behoorlijk vervelend. Het risico op opstoppingen en ongelukken neemt hierdoor toe. Ook bij Hank zit wat ons betreft een knelpunt. De afrit vanuit het zuiden wordt verplaatst, waardoor de verkeerscirculatie in Hank verandert. Dit kan risico’s opleveren voor schoolgaande kinderen. Deze punten hebben we bij Rijkswaterstaat onder de aandacht gebracht.’

Hoe bereidt de gemeente zich voor op de verbreding?
‘Binnen de gemeente ben ik de kartrekker voor dit project. Uiteraard betrek ik waar nodig collega’s. Daarnaast overleg ik veel met de andere gemeenten in het projectgebied, met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond en natuurlijk ook met Rijkswaterstaat. Ik probeer ook de samenwerking te zoeken voor zaken waarin we samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld voor de ophoging van het viaduct in Hank.’

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem fuseren op 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Altena. Wat betekent dit voor de samenwerking met Rijkswaterstaat en de voorbereiding?
‘Ik denk dat er uiteindelijk niet zo veel verandert. We trekken nu ook al samen op en dat zal in de toekomst hooguit wat intensiever worden. Qua issues speelt er voor alle gemeenten hetzelfde. We maken ons allemaal zorgen over verkeersveiligheid, leefbaarheid en milieu. Ook op dat vlak zal onze aanpak niet veranderen. Belangrijk is dat we nu en in de toekomst goed samenwerken met Rijkswaterstaat om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen voor de verbreding van de A27.’

(Rijkswaterstaat)

Lees meer over:

Altena rijkswaterstaat a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.