woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Burgerinitiatief Altena warm voorstander van meervoudige, krachtige democratie in Altena

26 april 2017 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Burgerinitiatief Altena is warm voorstander van een "meervoudige, krachtige democratie in Altena". Zo blijkt uit een stuk dat de zittende raden wil inspireren en ter overleg wordt aangeboden aan de fusieraad Altena.

De inititiatiefnemers menen dat binnen de huidige drie gemeentes 'unieke ruimte en gelegenheid; is om, binnen "Thorbecke", vernieuwend vorm te geven aan het bestuursmodel in het nieuwe Altena. Men noteert: 'Afnemende legitimering van ons huidige democratisch bestel, gebaseerd op vertegenwoordigers van politieke partijen waarvan (nog slechts) 2,2% van de bevolking lid is, dat wil zeggen circa 800 van de 35.000 stemgerechtigden in Altena, dwingt tot een nieuwe impuls met herstel van veerkracht en maatschappelijke waardering in een meer representatief democratisch model.'

Verkiezingen
Het Burgerinitiatief Altena stelt voor deze meervoudige en krachtige democratie voor het bestuur van Altena vorm te geven in een duale structuur bij de verkiezingen van november 2018. Meer maatschappelijke participatie is daarbij dan leidend enerzijds door een algemeen deel van het bestuur met gekozen raadsleden volgens partijpolitiek en anderzijds door een controlerend deel met gekozen raadsleden uit de 21 kernen en uit 4 tot 6 maatschappelijke sectoren.

Agenda
Het Burgerinitiatief heeft met betrokken Altena-burgers een constructief overleg met de fusieraad en heeft daarbij ook ander zaken hoog op de agenda staan. Onder meer zaken als 'Minder op regels sturen, meer op vertrouwen en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen; Ambulante raad afwisselend vergaderend in de kernen; Bescherming privacy van persoonsgegevens; Meer zorg voor openbare orde en veiligheid; Verzekeren van goed en bereikbaar onderwijs' en 'Duurzame, gezonde en aangename leefomgeving.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.