vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Burgerinitiatief Altena zoekt steun

14 april 2017 (door WerkendamNet)

ALTENA - Op 11 april jl. werd door visiegroepen 1,3,6 en 12 tijdens de fusieraad te Werkendam bekend gemaakt dat een onafhankelijk platform, onder de naam het “Burgerinitiatief Altena”,  is opgericht ter begeleiding en ondersteuning van de icoonprojecten.

Dit initiatief is genomen voor alle visiegroepen om samen de “hand aan het stuur te houden” en echt mee te denken.  Alle icoonprojecten voortgebracht door de visiegroepen kunnen nu vanuit dit initiatief worden opgepakt. Het burgerinitiatief gaat daartoe in dialoog met het fusieteam en houdt de begeleiding in eigen hand en de voortgang van de projecten wordt zichtbaar op ons virtuele platform.

Dit platform dient ook, om onderling informatie uit te wisselen en de leden van de bij het platform aangesloten visiegroepen met elkaar te verbinden. Tevens biedt het platform aan alle “Altena” burgers de gelegenheid te participeren in het vormgeven aan het  nieuwe democratische Altena bestuursmodel.

In een bericht laten de inittiatiefnemers weten: 'Wij streven ernaar, dat de fusie extra waarde toevoegt aan burgerparticipatie. Dat is op dit moment nog allesbehalve zeker. Hoe daar te komen, is een gezamenlijke ontdekkingsreis. Hoe meer burgers meedoen en ons steunen, hoe zwaarder onze invloed gaat doorwerken. Onze aanpak is, om bij de drie huidige gemeenteraden een burgerinitiatief in te dienen, zodat wij ook bij de gemeenteraden een positie kunnen innemen.  Daarvoor is wel per gemeente minimaal steun nodig van 50 stemgerechtigde burgers, dat wil zeggen:  50 handtekeningen.

Burgerinitiatief Altena vraagt steun en ziet aanmelding of eventuele vragen via burgerinitiatiefaltena@gmail.com graag tegemoet. 'Het liefst vóór 25 april a.s., wanneer ons burgerinitiatief voor het eerst optreedt in een bijeenkomst met het fusieteam.'

Visiegroep 12    (Jan Hak)

Visiegroep 6       (Jeffrey Himpers, 06-25020785)

Visiegroep 3       (Dite van Vianen)

Visiegroep 1       (Hylke Vinkeles Melchers

Lees meer over:

Altena fusie visiegroepen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.