zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

CU Altena stemt in met vooronderzoek sportaccommodaties

7 april 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - Dinsdag 28 maart jl. stemde de ChristenUnie-fracties in met het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een sportaccommodatie voor de Altena Road Runners en de hockeyvereniging in oprichting. Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Altena trokken de ChristenUnie-fracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk op. Dit leidde  tot een eensluidend besluit in de drie gemeenten.

Altena Road Runners
De ChristenUnie meent dat atletiekvereniging Altena Road Runners zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft. De vereniging heeft nu dringend behoefte aan een accommodatie. Tijdens de trainingsavond wordt met 130 á 140 leden verdeeld over zes loopgroepen op de openbare weg gelopen. De fracties: 'Met ruime aandacht voor de veiligheid van de leden, maar zeker niet altijd een veilige situatie. Dit geldt ook tijdens de training van de jeugd. Als meest geschikte locatie wordt gekeken naar De Roef in Sleeuwijk.'

Hockeyvereniging in oprichting
De hockeyvereniging is meer prematuur en moet nog worden opgericht. 'Wij verwachten dat ook hier de rapportage van de business case ons inzicht zal geven of eventuele realisatie haalbaar en gegrond is. Het golfterrein in Almkerk wordt hier gezien als meest geschikte locatie.'

In gezamenlijkheid met de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt het vooronderzoek – business case – uitgevoerd. De ChristenUnie-fracties willen verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. 'Het is dus van belang dat de uitkomsten van de business case ons inzicht geven om tot een weloverwogen besluitvorming te komen of realisatie van een accommodatie voor de Altena Road Runners en/of hockey haalbaar is.'
De fracties vinden het voor de besluitvorming over realisatie van een eventuele accommodatie belangrijk dat er duidelijkheid komt over draagvlak (ledenpotentieel), bekostiging, koppelmogelijkheden met Altena College e.a. en de realisatietermijn. 'De wethouder heeft ingestemd met de onderwerpen die wij hebben aangedragen en willen terugzien in de business case rapportage.'

Amendement
Ook de ChristenUnie meende per amendement dat besluitvorming tot eventuele realisatie niet per definitie hoeft te wachten totdat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena operationeel is, dus na 1 januari 2019.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.