zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

LokaalBelang in open brief: 'Fusie gemeenten sprong in het diepe'

6 maart 2017 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - LokaalBelang maakt zich zorgen over de handhaving van het huidige voorzieningenniveau in de nieuwe Altena-gemeente. De partij vindt dat er nu onvoldoende garanties zIjn dat deze behouden zullen blijven na de fusie per 1-1-2019. De partij stuurt een open brief aan alle Werkendammers:  

"Dinsdag 7 maart 2017 beslist de gemeenteraad van Werkendam over het Herindelingsadvies. Dit advies is een belangrijke piketpaal in het (wettelijke en noodzakelijke) proces tot vorming van onze nieuwe gemeente Altena. Ook in de gemeenten Woudrichem en Aalburg wordt er op die avond in hun raadsvergadering over beslist.

In de aanloop (conceptfase) naar dit definitieve advies heeft de fractie van Lokaalbelang, tegen het Herindelingsontwerp(plan) gestemd. Wij vonden naast onder andere de leesbaarheid, dat een belangrijk aspect, de visie en mening van de inwoners en van de geformeerde visiegroepen (voor Lokaalbelang vanaf het begin cruciaal genoemd) niet waren opgenomen, dan wel onderbelicht waren, in het herindelingsplan. Gelukkig is inmiddels wel aan onze wens voldaan en zijn de visiegroepen met hun ideeën opgenomen in het definitieve advies.

De gemeente Werkendam is financieel gezond en heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in allerlei voorzieningen in alle kernen. Vanaf het begin van dit fusieproces vonden en vreesden wij, dat de financiële gevolgen/aspecten voor de gemeente Werkendam richting de nieuwe gemeente Altena, veel te globaal of zelfs niet genoeg onderbouwd naar voren zouden komen.

In het nu voorliggende advies is dat nog steeds het geval. Het lijkt op een sprong in het diepe. Uiteindelijk gaat dit advies naar de Tweede Kamer en die besluit op deze voorliggende stukken of de nieuwe gemeente Altena goed zal kunnen starten. Lokaalbelang wil ook onze volksvertegenwoordigers op landelijk niveau, maar ook onze inwoners laten weten dat in Altena niet alles rozengeur en maneschijn is en onze waarschuwende vinger hiervoor opsteken.

Concreet een aantal onderwerpen waarover Lokaalbelang zich zorgen maakt voor de toekomst:
- schoolgebouwen \ (multifunctionele) accommodaties
- sportcomplexen incl. kleedkamerregeling van de voetbalclubs
- onderhoud wegen \ openbaar groen
- straatverlichting \ begraafplaatsen
- zwembaden \ milieustations \ riolering

Wij vinden namelijk dat we meer borging willen zien in dit advies over het in de gemeente Werkendam zorgvuldig opgebouwd voorzieningenniveau. In de discussies wel of niet naar één gemeente is dit altijd een stevig onderwerp geweest. De vraag die voor Lokaalbelang voorlag was: “Hoe het voorzieningenniveau van de drie gemeenten nog voor de totstandkoming van het definitieve advies zoveel mogelijk inzichtelijk kon worden gemaakt?”
Uitgangspunt voor Lokaalbelang is dat dit niveau voor alle kernen van de gemeente Werkendam in ieder geval niet zou mogen dalen/zakken. In het advies staat het navolgende citaat: “Een betere benutting van de sociale, culturele, ruimtelijke en economische kansen. Met als belangrijk aandachtspunt het voorzieningenniveau in de kernen.” Dit is volgens Lokaalbelang te summier en geeft niet aan hoe dit uitpakt in onze gemeente na de fusie.

Recentelijk heeft Lokaalbelang in een vergadering van de drie fusiepartners haar zorgen geuit over het verschil in accommodatieniveau in de diverse gemeentes. Lokaalbelang heeft toen gevraagd dat de afzonderlijke gemeentes zich zouden uitspreken voor het behoud van bestaande voorzieningenniveaus. Helaas wilde, met uitzondering van Gemeentebelangen Woudrichem en Ideaalburg uit Aalburg, geen politieke partij ons steunen en uitspreken dat de bestaande voorzieningen behouden blijven.
Het huidig niveau in de gemeente Werkendam is namelijk van best hoog niveau en zoals eerder aangegeven een resultaat van jarenlange goed onderbouwde investeringen in allerlei voorzieningen, er is ook voldoende geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging. Echter na 1 januari 2019 zal dit spaarpotje van Werkendam ook ingezet worden in alle kernen van de nieuwe gemeente Altena en is dan niet meer beschikbaar voor alleen de voorzieningen in de oude gemeente Werkendam. Dit snappen wij. Echter het kan niet zo zijn dat daardoor ons huidige voorzieningenniveau in gevaar komt.

We zijn niet tegen het democratisch proces van de fusie, maar wel tegen het huidige advies wat naar de Tweede Kamer gestuurd wordt zonder garanties te hebben dat de huidige voorzieningen in de Werkendamse kernen na de fusie gegarandeerd zal blijven."

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.