woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Het Nieuwe Werken voor een nieuwe gemeente

22 februari 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - De begrippen 'flexplekken' en 'kantoortuinen' zijn onlosmakelijk verbonden met de term Het Nieuwe Werken. De één gruwelt bij het idee zijn of haar vaste werkplek kwijt te zijn, de ander vindt het idee van meer dynamiek op de werkvloer verfrissend. Naast bedrijven zijn er ook steeds meer Nederlandse gemeenten aan de slag met dit nieuwe concept van arbeidsorganisatie. Zo ook de buurtgemeente Heusden, sinds 2002 al één van de early adapters, en andere Brabantse gemeenten zoals Oss en Oosterhout. Nu Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan fuseren, betekent het dat de nieuwe gemeente Altena er waarschijnlijk ook aan gaat geloven.

Van controle naar vertrouwen

Het Nieuwe Werken werd bijna 10 jaar geleden door Microsoft ingevoerd. Het had toen vooral betrekking op het op maat aanbieden van ICT-oplossingen voor iedere individuele werknemer. Door de jaren heen heeft het begrip zich ontwikkeld tot een visie die staat voor een nieuwe manier van denken over leidinggeven, organisatiestructuren en samenwerken. Hierin is de vrijheid van de werknemer het uitgangspunt, zowel in het kiezen van de meest ideale werkomstandigheden als in de aansturing. De focus in het leidinggeven verschuift van controle naar vertrouwen en de geleverde resultaten worden belangrijker dan de aanwezigheid op kantoor.

Nieuw personeelsbeleid

De fusie tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt gezien als een goed moment om anders naar de bestaande werkorganisatie van de gemeente te kijken. Ook in het rapport van organisatieadviseurs Seinstra & Van de Laar uit 2015 worden de mogelijkheden tot verandering in de ambtelijke organisatie behandeld. Zo biedt de nieuwe situatie ruimte om een nieuw personeelsbeleid door te voeren en hier een flexibele organisatie, gebaseerd op Het Nieuwe Werken, in mee te nemen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien is nog onduidelijk, maar dit zal ongetwijfeld gepaard gaan met een aantal aanpassingen binnen het personeelsbeleid van de gemeente. Vooral de rol van het HR-management is van groot belang in het zo soepel mogelijk invoeren van Het Nieuwe Werken. Dit gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar gaat gepaard met externe begeleiding, trainingen en dit soort software om het HR-team zo goed mogelijk voor te bereiden op de veranderende processen.

Betrokkenheid van de burger

Kijkend naar andere gemeenten is de mate waarin Het Nieuwe Werken wordt doorgevoerd verschillend. In de Noord-Hollandse fusiegemeente Hollands Kroon is Het Nieuwe Werken niet alleen van toepassing op de medewerkers van de gemeente, maar willen ze er ook de burgers bij betrekken. Door het aantal APV-regels (gemeentelijke regelgeving op gebied van openbare orde en veiligheid) van 132 terug te brengen naar 46, worden creatieve burgerinitiatieven eenvoudiger om uit te voeren. Ook onze eigen fusiegemeenten hebben meteen al een begin gemaakt met het betrekken van de burgers. Het in november gehouden referendum voor de keuze van de naam toont dat de inwoners direct mee kunnen beslissen over zaken die van invloed zijn op de hele gemeente.

Beeldrechten: Flickr neourban hipster office desktop
Markus Spiske CC BY 2.0 Bepaalde rechten voorbehouden

Lees meer over:

Altena fuseren
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.