woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Fusie gemeente Altena gaat meer kosten dan verwacht

15 februari 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - 'De aanloop naar de nieuwe gemeente Altena gaat meer kosten dan was voorzien.' Met die stelling opende OKE Magazine, het actualiteitenprogramma van OKE FM, woensdagavond zijn uitzending. Het zou gaan om 1.5 miljoen euro meer dan was voorzien. Ambtenaren verzetten meer werk en er worden extra krachten ingehuurd.

De drie Altena-gemeenten stuiten op een 'aanzienlijk aantal' extra uren die men nodig heeft om de fusie op een goede manier uit te werken. De drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zullen daarom dit jaar 250.000 euro extra moeten uittrekken om de meerkosten te kunnen dekken.

Dat bleek uit stukken die verschenen bij de agenda van de opniniërende gemeenteraadsvergadering van de gemeente Aalburg van gisteravond (14-2). Het agendapunt stond daar geagendeerd en wordt volgende week maandag (20-2) overigens ook behandeld in de Fusieraad van de drie genoemde gemeenten. De agenda daar laat onder punt 7 weten: 'Krediet voorbereiding fusie - Voor opiniërende behandeling: is het wel/niet rijp voor besluitvorming door de 3 raden. Voorgesteld wordt om per gemeente € 250.000 beschikbaar te stellen voor 2017; dit komt te zijner tijd ten laste van de frictiekostenvergoeding.'

Extra werken
Ook zullen de medewerkers van de drie gemeenten extra moeten werken naast hun reguliere werkzaamheden. Om het werk te kunnen verzetten zullen de gemeenten mensen inhuren of tijdelijk aannemen. De gemeenten hebben namelijk werk voor 30.000 uren meer dan was ingecalculeerd. Dit komt neer op anderhalf miljoen euro voor 2017 en 2018.

Voorlopig trekken de drie gemeenten dus alleen de portemonnee voor dit jaar, aldus het voorstel.

UPDATE

Wethouder van Aalburg Wijnanf der Hoeven reageert naar aanleiding van de publicatie: 'Er moet werk gebeuren om beleid gelijk te trekken, nieuwe organisatie op te zetten.  Daar krijgen we budget voor en het plan wat nu voor ligt is een deel van de invulling daarvan. Is projectmatig werk in plan waar we met raming van kosten en inzet werken. Is veel geld en we zullen met projectbewaking voortgang en kosten bewaken. En waar mogelijk minimaliseren.'

Vergadering opiniërende raad agenda 14-2-2017

(foto redactie Altena.net) 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.