zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Altena-gemeenten voldoen aan taakstelling opvang statushouders

9 februari 2017 (door AalburgNet)

ALTENA - De onveilige situatie in delen van de wereld zorgde in 2016 voor een toename van het aantal vluchtelingen in Europa. De vluchtelingenproblematiek heeft er toe geleid dat de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam, de woningcorporaties Woonlinie, Meander en Woonstichting Land van Altena en Vluchtelingenwerk nauwer zijn gaan samenwerken. Via het project Huisvesting Vergunninghouders willen partijen bereiken dat er een meer gerichte en gestructureerde aanpak komt voor de huisvesting van vergunninghouders waarmee voldaan kan worden aan de taakstellingen en aan de gemeenteraden actuele informatie kan worden gegeven. 

Aanpak
De taakstelling stelt de gemeenten en corporaties voor een uitdaging, zo laat het college van Aalburg weten. De woningcorporaties werken met wachtlijsten voor het verhuren van woningen aan woningzoekenden en het beschikbaar komende woningbestand is vrij eenzijdig. De bestaande verhuurbare woningvoorraad zal moeten worden uitgebreid. Dit is nodig om niet alleen de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders te kunnen halen, maar ook om de prestatieafspraken voor de overige doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid te kunnen realiseren.

Taakstelling 2016 en 2017
In onderstaande tabel is de realisatie van de taakstellingen voor de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam weergegeven.

Gemeente Taakstelling Realisatie % Verschil Toelichting
Aalburg           34            38           12    +4       De taakstelling is gerealiseerd
Werkendam    68            65           96     -3       De taakstelling is niet volledig gerealiseerd.
Woudrichem   37            37         100     0       De taakstelling is gerealiseerd
Totaal             139           140        101   +1

Het college: "De conclusie is dat de drie gemeenten gezamenlijk aan de taakstelling hebben voldaan, zeker als we in aanmerking nemen dat de nog te huisvesten vergunninghouders (3) al wel een woning toegewezen hebben gekregen, maar de daadwerkelijke verhuring plaatsvindt in januari / februari 2017."

De taakstelling voor de eerste helft van 2017 is: Aalburg 10, Woudrichem 11, Werkendam  21, maakt een totaal van 42 personen.

Raamovereenkomst
Het voldoen aan de huisvestingstaakstelling staat niet op zich. De vergunninghouders moeten ook deel gaan uitmaken van de samenleving. De integratie in hun nieuwe woonomgeving is een wettelijke taak van de gemeenten en wordt verzorgd door de Stichting VluchtelingenWerk Zuid Nederland, locatie Altena. Ten aanzien van de uitvoering van deze taken is in december een nieuwe raamovereenkomst 2017 aangegaan tussen partijen. De raamovereenkomst bevat afspraken over rapportage en verantwoording over de uitgevoerde activiteiten. 

Vervolg
Het project Huisvesting Vergunninghouders loopt in ieder geval tot 1 januari 2019. De voortgang wordt primair bewaakt via de stuurgroep, zijnde het reguliere bestuurlijk overleg prestatieafspraken. 

Lees meer over:

Altena gemeenten vluchtelingen COA
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.