vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Van 'Samenwerkende Gemeenten AWW' naar 'Altena2019'

12 januari 2017 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - WERKENDAM - AALBURG: In aanloop naar de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, is besloten de werknaam te veranderen van ‘Samenwerkende Gemeenten Aalburg, Werkendam, Woudrichem’ naar ‘Altena2019’.

De nieuwe werknaam neemt een voorschot op de naam van de nieuwe gemeente zoals deze per 1 januari 2019 naar verwachting door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld.

Nieuwe domeinnamen

De digitale fusiepagina’s van de gemeenten zijn binnenkort te vinden via:
Website:  www.altena2019.nl
Twitter: @altena2019
Facebook: altena2019

De drie gemeenten laten weten: 'Als de oude url wordt gebruikt, wordt de bezoeker automatisch doorverwezen. De aanpassing van de digitale naamgegevens vindt zo snel als mogelijk is, plaats. De aanpassing van de naam heeft geen gevolgen voor de inhoud van de pagina’s.
De werknaam Samenwerkende Gemeenten AWW is in 2011 vastgesteld om de destijds  afgesproken ‘niet-vrijblijvende samenwerking’ in beeld vorm te geven. De aanpassing naar Altena2019 is een logisch gevolg van het ingezette fusietraject.'

Fusieraad

Op maandag 16 januari 2017, aanvang 19.30 uur, vindt in het gemeentehuis van Werkendam een vergadering plaats van de fusieraad Altena2019 (Aalburg – Werkendam – Woudrichem).

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

De vergadering wordt voorgezeten door Marcel Fränzel.

De agenda is als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen verslag 12 december 2016
3. Inspraak

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken in de vergaderingen van de fusieraad. U kunt zich tot 12.00 uur van de dag van vergadering melden bij de griffier van uw gemeente. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Toekomstvisie: Van de Fusieraad wordt gevraagd, in te stemmen met het doorzenden van het voorstel met de Toekomstvisie aan de drie raden ter besluitvorming (Aalburg 31-1, Werkendam 14-2, Woudrichem 21-2)
6. Sluiting

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.