maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Visiegroep vreest nieuwe booractiviteiten door geldelijke steun Vermillion aan icoonprojecten

12 december 2016 (door AalburgNet)

AALBURG / ALTENA - Visiegroep Woudrichem en ommelanden in balans maakt zich bij monde van Yvonne Boekraad zorgen over de financiering van icoonprojecten door Vermillion, het bedrijf dat eerder proefboringen deed naar gas aan de Zwaansheuvel bij Aalburg. De visiegroep vraagt zich af of het aannemen van geld wel kan worden verenigd met doelstellingen als 'groen' en 'duurzaam', doelen die diverse visiegroepen nastreven. Yvonne Boekraad heeft daarnaast ook ethische bezwaren en is bang dat door de geldelijke 'genoegdoening' Vermilion in de toekomst weer zal gaan boren. Zij richt zich in een brief tot burgemeester Naterop.

Visiegroep Woudrichem en ommelanden in balans uit zijn zorgen en stelt kritische vragen naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 november van de samenwerkende gemeenten met de visiegroepen. Daar werd onder meer gesproken over de genoemde financiering voor de op korte termijn te starten icoonprojecten. Vermillion is bereid geld te steken in de financiering van de projecten. Het zou gaan om een veelvoud van 10.000 euro.

Yvonne Boekraad maakt zich grote zorgen: 'Ik ben als groot tegenstander van het boren in de diepe ondergrond (ook als het gaat om de zogenaamde groene, maar in het geheel niet duurzame techniek van geothermie) en het chemisch fracken (waartegen de burger geen bezwaar kan maken), nauwer betrokken geweest bij de ontwikkelingen in laatste fase van de voorbereidingen voor de proefboringen van Vermillion. Ik meen mij te herinneren dat het oorspronkelijke bedrag dat om welke reden dan ook door Vermillion is beloofd, laat ik het maar "tegenprestatie" noemen, beduidend lager was en dat het met name ging om aanleg van wegen om de transporten van onder andere de benodigde chemicaliën mogelijk te maken.'

Vragen
Een en ander geeft aanleiding tot vragen, meent Boekraad die, gezien de overwegend duurzame doelstellingen van de visiegroepen, ook de ethische moraal ter discussie stelt bij het aannemen van geld door het boorbedrijf voor de realisatie van icoonprojecten. Zij stelt in haar schrijven aan burgemeester Fons Naterop: 'Nu zou gesteld kunnen worden: het maakt niet meer uit, het project van de proefboring is afgerond, het verhaal is mislukt en het boek gesloten. Maar juist hier doet de hoogte van het bedrag de vraag rijzen of er intussen een andere agenda is opgesteld. Dit bedrijf zal ook een transitie naar groen willen maken en het is een boorbedrijf.'
De vraag is dus, aldus Boekraad 'kunnen wij in ruil voor het bedrag van tienduizenden euro's genoegdoening in de toekomst een terugkeer van Vermillions booracties in onze diepe ondergrond verwachten (al dan niet voor geothermie) en zo ja, wat kunnen wij tegen deze niet duurzame energiewinningsmethode ondernemen als visiegroepen, want wij maken met u juist geheel andere afspraken.'

Reactie
Aalburgs wethouder Wijnand van der Hoeven reageert op het bericht: 'In zijn algemeenheid geldt dat 1. de Vergunningverlening bij staatsmijnen/EZ zit. En 2. De geste was bekend bij mensen die bij de voorlichting zijn geweest. Het gevoel van afkopen, die emotie heerste wel, maar als geld geïnvesteerd zou worden in energietransitie werd dat geluid vaak wel genuanceerd. En 3. Ondanks dat nieuwe boring mislukt is en niet gefrackt is, wordt afspraak voor afdracht toch door bedrijf gestand gedaan. Vanuit Aalburg leek het ons een goed idee om dat dan in te zetten om aantal iconen te steunen over de gemeentegrens heen. Maar ja.... als men dat niet wil dan verzinnen we heus wel wat anders.'

Discussie
Ook de andere twintig visiegroepen ontvingen een kopie van de aan Naterop gerichte brief, 'want ik begreep dat een groot aantal mensen niet op de hoogte was van de recente proefboring van Vermillion middels fracken met chemicaliën in onze gemeentebodem.' Aldus Yvonne Boekraad.

Boekraad wil de discussie starten over het al dan niet aannemen van dit geld, maar wil bovenal toekomstige boringen voorkomen omwille van de gestelde duurzaamheidsdoelen in de toekomstvisie van de nieuw te vormen gemeente Altena.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.