vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

SGP Aalburg vooral blij met lagere lasten in 2017

16 november 2016 (door AalburgNet)

AALBURG - SGP Aalburg is content met het positieve begrotingsbeeld voor de komende jaren in Aalburg. Vooral voor de inwoners is dat goed nieuws, omdat dat resulteert in een lager lastenniveau, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing.

Tijdens de behandeling van de kadernota zag het er nog heel anders uit, toen de gemeenteraad werd geconfronteerd met negatieve meerjarenprognoses. SGP Aalburg laat weten: 'We beseffen dat de positieve cijfers deels door externe factoren veroorzaakt worden: de algemene uitkering van het Rijk gaat namelijk substantieel omhoog en de gewijzigde begrotingssystematiek levert lagere jaarlijkse lasten op.'

Aan de andere kant is het door het ingezette afvalbeleid én de inspanningen van de inwoners hun afval goed te scheiden mogelijk de afvalstoffenheffing te verlagen. De OZB stijgt bovendien slechts met de inflatiecorrectie van 0,9%. 'Kortom, deze begroting is een goede aanloop richting de fusie. Het is nuttig en het schept vertrouwen dat Aalburg de financiële basis op orde heeft.'

WMO
SGP Aalburg meent nog wel stappen te moeten zetten om ruimte in de begroting te houden voor andere ontwikkelingen. Zo kan een herschikking van het gemeentelijke vastgoed middelen genereren waarmee hier geld voor kan worden ingezet. 'Verder steunen wij de optimalisering van extra voorzieningen waar het gaat over de Maatschappelijke Ondersteuning met het doel om mensen begeleid langer thuis te kunnen laten wonen. Ook zijn wij er blij mee dat de eigen bijdrage WMO omlaag kan.'

Aandachtspunten
De partij heeft nog wel voldoende aandachtspunten op haar lijstje staan de komende tijd zoals het  verder optimaliseren van het afvalbeleid, de aanleg van breedband, het voormalige zwembad Veldzicht op een verantwoorde manier exploitabel maken. 'Steeds vaker zullen we afstemming zoeken met Werkendam en Woudrichem. Dat is nodig om nu al op een lijn te komen qua beleid. Dat vereenvoudigt straks de samenvoeging van de drie gemeenten tot één gemeente.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.