zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Wethouder Van der Hoeven kan nog niet aan de slag met één Altena

8 oktober 2016 (door AalburgNet)

AALBURG / REGIO: De Dag van de Toekomst is voorbij. De dag (1-10) op Golfpark Almkreek waar ruim twintig visiegroepen hun enthousiaste plannen deelden aan elkaar en aan de drie gemeenten. Wethouder Wijnand van der Hoeven (Aalburg) kan nog niet aan de slag met één Altena. Er liggen naar zijn mening nog te veel vragen en de visielijn vanuit de inwoners is nog niet helder genoeg.

Van der Hoeven reageert in een blog op de partijsite van Christenunie Aalburg. 'Visietraject en dag van de toekomst als ingredienten voor nieuwe gemeentelijke organisatie.... spannend, maar kunnen we aan de slag? 1 oktober was een  dag waar we naar uitgekeken hebben in de gemeentehuizen. Pas als duidelijk is wat de inwoners bedrijven en instellingen voor een nieuwe gemeente willen, kunnen wij beginnen met bouwen van die nieuwe organisatie. Met die bril heb ik ook naar de visiegroepen en de icoonprojecten gekeken. Daarbij viel een aantal zaken op die ik nog niet kan duiden.'

Reflectie
Van der Hoeven constateert dat een aantal sectoren toch minder vertegenwoordigd was binnen de werkgroepen en visies. Hij noemt met name het :  bedrijfsleven, toerisme en de detailhandel.  Verder zijn veel initiatieven en plannen gericht op wat betreokkenen graag zouden willen en wat minder hoe die plannen dan vormgegeven of georganiseerd moeten worden. Als laatste ziet de werthouder dat een aantal initiatieven aansluiten bij gemeentelijk beleid. 'Maar waarom zijn ze dan nog niet van de grond gekomen? Dit is denk ik vooral een reflectie naar onze eigen organisatie en systeem.'

Vragen
Het is de Aalburgse bestuurder helder dat er een enorme energie en capaciteit aan ideeën ligt 'wat we in ieder geval in een gemeenschap zouden moeten gebruiken. En als we de initiatieven en initiatiefnemers kennen, kunnen we partijen in contact met elkaar brengen. Vragen zijn er nog genoeg?'

1. Levert het visie traject genoeg praktische input om de nieuwe organisatie te bouwen?
2. Staat de politiek open voor ideeën om, in een soort continue raadpleging, open te staan voor suggesties maar ook voor weerstand of zorg  in de samenleving. (democratic challange)
3. Hebben we een nieuw soort ambtenaar nodig?

Aan het einde van zijn blog concludeert de wethouder: 'Nee, we kunnen nog niet met de opbouw van een nieuwe organisatie aan de slag. We wachten met spanning het visiedocument van BMC af en zijn ook nog afhankelijk of de gemeenteraad die visie deelt.'

Lees meer over:

Altena fusie toekomst
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.