maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Ook in 2016 regent het lintjes in de regio: 15 stuks.

26 april 2016 (door AalburgNet)

REGIO - Landelijk waren het er dit jaar 2775. Ook in de regio daalden de lintjes als blijk van Koninklijke waardering op diverse inwoners neer. In Aalburg waren het er vijf, In Werkendam vier en in Woudrichem werden zes mensen onderscheiden.

  • Onderstaand de gedecoreerden uit Aalburg

Jenny van Drunen-Colet uit Genderen (77)
1989-2014: vrijwilligster bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Aalburg
1993-heden: penningmeester van de dameskring Esther
2010-heden: organisator van en vrijwilligster bij de ouderenvereniging De Gouden Jaren

Jaap van Luijk ui Veen (66)
1996-heden: voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Aalburg
2000-2012: voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP Veen
2001-2015: lid van het provinciaal bestuur van de SGP
2009-heden: diaken en scriba van en vrijwilliger bij de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Aalburg

Nelly Bax-Bogers uit Veen (65)
1971-1982: begeleider van de zondagsschool Hersteld Hervormde Gemeente Loon op Zand
1989-heden: bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging )NPV) afdeling Aalburg
1990-2000: leidster van de zondagsschool Samuel van de Hervormde Gemeente Loon op Zand
2006-heden: lid van de zendingscommissie Lydia van de Gereformeerde Gemeente Veen

Mart Schouten uit Veen (62)
1982-heden: organisator van de startdag/gemeentedag van en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Veen
1982-heden: bestuurslid van het Hervormd Centrum van de Hervormde Gemeente Veen
2004-heden: bestuurslid van de Oranjevereniging Prinses Margriet in Veen

ELS den Dekker-Van Rijswijk uit Veen (49)
1990-heden: lid van het actiecomité van en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Veen
2001-2014: leidster van de zondagsschool Samuel van de Hervormde Gemeente Veen
2003-heden: penningmeester van de Oranjevereniging Prinses Margriet in Veen

  • De decorandi uit Werkendam (vlnr)

Douwe Altena (73) uit Werkendam
Deze werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1986 – 1998 Raadslid van de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
1996 – heden Algemeen bestuurslid (1996 – juli 1997) en voorzitter (juli1997-heden) van de Stichting tot Steun aan de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht bij Huize Beukbergen te Huis ter Heide. Betrokkene vervulde een belangrijke rol bij het fusieproces van de drie afdelingen (Marine, Luchtmacht, Landmacht) voor protestantse geestelijke verzorging. Daarnaast stuurde hij diverse renovaties en uitbreidingen van het complex aan. Verder voerde hij de onderhandelingen met het ministerie van Defensie m.b.t. de financiering van het vormingscentrum en zorgde hij ervoor dat de facilitaire dienst werd ingelijfd waardoor de stichting formeel werkgever werd.
2000 – 2001 Raadslid van de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
2005 – 2010 Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (2005-2007) en voorzitter van de kerkraad (2007-2010) van de Gereformeerde Kerk te Werkendam. Betrokkene heeft direct na de fusie van de Hervormde en Gereformeerde Kerken richting gegeven aan hoe als kerkenraad en als organisatie een weg te vinden in deels onbekende regels en werkwijzen.
2006 – heden Voorzitter van de Stichting Biesbosch Museum. Betrokkene geeft leiding aan het project van de aanleg van de Noordwaard en van de Kleine Noordwaard en aan de verplaatsing van het museum naar een eiland.
2007 – 2014 Raadslid van de gemeente Werkendam.
2013 – heden Voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Werkendam.
april 2016 Raadslid van de gemeente Werkendam

Maria Dubbeldam-van den Boom (69) uit Sleeuwijk
1972 – heden Vrijwilliger (in het verleden jeugdwerker en diaken, tot op heden gastvrouw en lid van de rommelmarktcommissie) bij de plaatselijke Hervormde Kerk.
1990 – heden Vrijwilliger bij de vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn. Sinds 1990 is ze 21 keer meegegaan.
2005 – heden Vrijwilliger (samenstelling en distributie van voedselpakketten) bij de Stichting Voedselbank Altena.

Nel Vos-Taapke (75) uit Sleeuwijk
1977 – heden Bestuurslid van het koor Con Amore uit Sleeuwijk. Ook is ze bestuurslid van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond), afdeling Zuid.
1997 – heden Vrijwilliger bij de gereformeerde kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Decoranda is 4 jaar pastoraal medewerker geweest en 9 jaar lid van de commissie kerkrentmeesters. Decoranda regelt sinds 2003 ook de Kerkbalans in een deel van Sleeuwijk.
1997 – heden Vrijwilliger bij het zorgcentrum Altenahove. Decoranda begeleidt diverse activiteiten binnen het zorgcentrum.
2013 – heden Bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PCOB. Decoranda helpt bij het organiseren van uitstapjes en verleent hand-en-spandiensten om de middagen goed te laten verlopen.

Henri Verhagen (66) uit Werkendam
1968 – 1980 Hoofdleider van het kampwerk van de gereformeerde kerk te Werkendam.
1969 – 1979 Mentor van het clubwerk van de gereformeerde kerk te Werkendam.
1972 – heden Hoofdredacteur van het kerkblad Uit eigen Kring van de gereformeerde kerk te Werkendam.
1974 – 2015 Vertolker van Sinterklaas bij de basisschool ’t Kompas te Werkendam.
1981 – 2011 Bestuurslid (1981 – 1985) en secretaris (1985 – 2011) van het verzorgingshuis Goezate (thans Stromenland) te Werkendam. Betrokkene heeft bijgedragen aan een tweetal fusies en aan de nieuwbouw van het verzorgingshuis.
1990 – heden Lid en voorzitter van de sponsorcommissie van de Tennisvereniging Werkendam (240 leden). Hij was daarnaast lid van de kascommissie en verricht hand-en-spandiensten.
1999 – 2015 Vertolker van Sinterklaas tijdens de jaarlijkse intocht in Werkendam.
2009 – 2014 Ouderling kerkrentmeester van de gereformeerde kerk te Werkendam. Sinds 2012 is hij bovendien voorzitter van het college van Kerkrentmeesters.
2013 – heden Bestuurslid van het Biesbosch Museum te Werkendam.Tevens is hij voorzitter van de regionale afdeling van de Stichting Zonnebloem.

  • De decorandi uit Woudrichem

In Woudrichem stond de teller op een zestal gedecoreerden: (mevrouw) Jopie van Dalen, (verder van links naar rechts) Arie Kant, Peter Kilwinger, Hans Wijkniet, Aart Geurtsen en Marinus Pullen. Tweede van links is burgemeester Noordergraaf.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.