woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Gratis spaarlamp voor nieuwe leden van Huurdersbelangenvereniging

8 februari 2016 (door WerkendamNet)

ALTENA – De HuurdersBelangenVereniging Land van Heusden en Altena viert najaar 2016 haar 25 jarig jubileum en is nu vooral op zoek naar meer leden. De vereniging telt zo’n 450 leden, maar streeft naar 500 leden bij haar 25 jarig bestaan.

Om meer leden in te kunnen schrijven biedt de vereniging alle nieuwe leden een gratis spaarlamp aan ter waarde van 7 euro. Meer leden betekent meer zeggenschap. Zeker sinds de invoering van de nieuwe Woningwet hebben huurders meer inspraak gekregen. In samenspraak met gemeenten en woningcorporaties worden huurdersbelangenverenigingen betrokken bij het maken van prestatieafspraken rond wonen en zorg, duurzaamheid en betaalbaarheid van huurwoningen. Om de vereniging draaiende te houden wordt thans ook gezocht naar een penningmeester. Wie nader wil kennis maken met de vereniging is 6 april welkom op de jaarvergadering van de Huurdersbelangenvereniging.

Vertellen
Het 25 jarig jubileum wordt in het najaar gevierd en daartoe is de Huurdersbelangenvereniging thans op zoek naar 25 huurders van woonservice Meander, die iets willen vertellen over hun woning en woonomgeving. De verhalen worden voor het jubileum gebundeld. Ook wil de vereniging de huurders alvast uitnodigen een foto te maken van hun eigen woning. Dat mag zowel binnen als buiten. Ook selfies met de eigen woning als achter grond zijn welkom De mooiste foto’s en selfies maken kans op een prijs.

Foto's
Foto’s insturen of aanmelden voor de 25 verhalen van huurders kan naar hbvswart@gmail.com of hanviskie@gmail.com | www.hbvheusdenenaltena.nl

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.