woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Zes dagen noodopvang vluchtelingen: ruim 65000 euro

24 december 2015 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - Begin oktober kregen 32 jonge vluchtelingen zes dagen onderdak in Woudrichem. Ze werden gehuisvest in het voormalige pand van de Rabobank aan de Oude Ban in Woudrichem. Uit een raadsinformatiebrief blijkt dat deze opvang ruim 65.00 euro kostte. Daarnaast heeft de organisatie van de noodopvang 'een wissel getrokken op de dienstverlening' van de drie Altena-gemeenten. 'Het reguliere werk van verschillende medewerkers bleef liggen.' Naast verbeterpunten is er tevredenheid over de grote inzet van ambtenaren en vrijwilligers.

De drie samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem kwamen met deze opvang tegemoet aan de indringende vraag van het Rijk om noodopvang voor ongeveer 50 vluchtelingen te organiseren. In eerste instantie werd hiervoor d'Alburcht in Wijk en Aalburg aangewezen. Bij nadere beschouwing leek een gebouw zonder maatschappelijke functies geschikter. De gemeenten hebben vervolgens het aanbod van Rabobank Altena omarmd om het voormalig kantoorpand in Woudrichem te gebruiken als opvanglocatie. Aasluitend werd  een zogenaamde 'stuurgroep opvang
vluchtelingen' actief. Deze stuurgroep heeft de opvanglocatie aangewezen, de organisatie ingezet en besloten de duur van de opvang eenmalig te
verlengen met 72 uur.

Tevreden
De raadsinformaitebrief laat verder weten: 'Alle medewerkers die zijn ingezet zowel in de voorbereiding als gedurende de opvang, in het actiecentrum op het gemeentehuis of in de opvanglocatie in het pand van Rabobank Altena, hebben hun rol met verve vervuld. Wij kijken terug op een grote saamhorigheid van alle betrokkenen om gezamenlijk de schouders er onder te zetten en de collectieve opgave tot een goed einde te brengen.'

Ook worden er verbeterpunten voorgesteld. De brief spreekt onder meer over de 'verhouding tussen beveiligers en ambtenaren / vrijwilligers op
gezette momenten evalueren en eventueel aanpassen hierbij rekening houdend met het moment van de dag waarbij een minimale mate veiligheid in ogenschouw genomen dient te worden.' Ook moet bij een vervolg meer rekening gehouden worden bij de manier waarop de opvang wordt ingestoken: 'gastheer, opvoedkundig of vanuit crisisbeheersing'.

Kosten
De brief geeft ook inzicht in de kosten. Opgeteld hebben de gemeenten 65.633 euro uitgegeven aan de zesdaagse opvang. Ex BTW. Dat is gemiddeld iets meer dan 2.000 per persoon voor zes dagen. Van dit bedrag is bijna 59.00 euro opgegaan aan beveiliging. Het COA droeg 19.000 euro bij. Iedere gemeente betaalt een derde deel van de gemaakte onkosten. Uitgaande van het 21% BTW-tarief bedraagt het totale bedrag 79.415,93 euro. 'De hoogte van de kosten is in lijn met het beeld waarmee meerdere gemeenten in Nederland worden geconfronteerd.'

(Foto Makelaars van Altena)

Zie ook:

Lees meer over:

Altena regio vluchtelingen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.