vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Drie gemeenteraden bijeen rond éénwording Altena

8 december 2015 (door AalburgNet)

AALBURG - Gisteravond (7-12) kwamen de drie gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem voor het eerst bijeen rond de gemeentelijke herindeling die per 1-1-2019 een feit dient te zijn. Er werd die avond een formeel principebesluit genomen om stappen te zetten om tot herindeling te komen. Het fusiespoor kan na deze maandagavond bereden worden.

In het gemeentehuis van Aalburg schoven de raadslieden aan. Op de agenda stond onder meer de bespreking van het Handboek Gemeentelijke Herindeling. Een onderwerp dat werd ingeleid door Sharon Blair uit Amersfoort. Onder meer werd gekeken naar het traject dat gelopen moet gaan worden: het fusiespoor. Ook bogen de gemeentelijke bestuurders zich over het Plan van Aanpak. Diverse politieke partijen hadden hier een inbreng op gepleegd.

De fusiepartners hebben afgesproken een concept herindelingsontwerp op te stellen met de opdracht om inwoners, bedrijven en instellingen
te informeren over de voorgenomen fusie. Burgers en bedrijven kunnen die info het eerste kwartaal van 2016 verwachten. Eind december dient er een raadswerkgroep, stuurgroep en een projectorganisatie op poten te staan die vorm en inhoud gaat geven aan de herindeling en het proces daaromheen.

Visiedocument
Voor de nieuwe gemeente zal een  visiedocument worden gemaakt. In dit visiedocument wordt een basis gelegd voor de visie op dienstverlening, de besturingsfilosofie, de organisatie, harmonisatie van beleid en koers van de organisatie, die in de volgende fase worden uitgewerkt. 
Het visiedocument wordt een richtinggevend document dat op hoofdlijnen is uitgewerkt. De werkgroep Toekomstvisie stelt de conceptvisie op na
een uitgebreid traject waar colleges, gemeenteraden, medewerkers en stakeholders bij betrokken worden. Na vaststelling door de projectgroep neemt de stuurgroep een voorlopig besluit. Er vindt besluitvorming plaats door de drie colleges en de drie gemeenteraden. Dit krijgt vervolgens een uitwerking door het opstellen van (bestuurlijke) uitgangspunten voor de fusie en een vertaling van de visie en missie in uitgangspunten voor de dienstverlening, de voorbereiding van beleid en de gemeentelijke organisatie.

Reactie
Met name Wethouder Renze Bergsma is helemaal tevreden. Hij twitterde zijn reactie niet onder stoelen of banken: 'Vragen over belemmeringen, kansen, geen blauwdruk, strategische visie, wanneer verkiezingen, inspraak inwoners, etc. Veel betrokkenheid!'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.